Bij annulering vakantie geen extra kosten verschuldigd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81456

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Op grond van de van toepassing zijnde Recron-voorwaarden en het Reglement Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: het reglement) doet de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) bij wijze van bindend advies uitspraak in deze zaak.

De commissie heeft kennis genomen van de door partijen overgelegde stukken en de tussenuitspraak van de commissie van 24 januari 2014, waarin de consument in haar klacht ontvankelijk is verklaard.

Het geschil is ter zitting behandeld op 21 mei 2014 te Utrecht. De ondernemer is daarbij verschenen in de persoon van [naam directeur], directeur. De consument heeft zich met telefonisch bericht van verhindering afgemeld. 

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de annulering van een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 13 september 2013 tot 16 september 2013 voor een bedrag van € 138,50.

Feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken 
-voor zover thans van belang- het volgende vast:
a. Op 3 september 2013 heeft de ondernemer de volgende e-mail aan de consument gezonden:
“ (…) Bij [naam website] heeft u een midweek of weekend vakantie bij [naam accommodatie] gewonnen.
Accommodatie: 4-persoons woning, type A.
(…)
Aankomst: Maandag of vrijdag tussen 15:00 en 18:00 of 19:00 en 20:30 uur.
Vertrek: Vrijdag of maandag vóór 10:00 uur.
Extra kosten: Schoonmaakkosten € 60,00, bedlinnen € 9,50 p.p incl. opmaak, t.b. € 1,00 p.p.p.n.
Boeken kan niet via onze site maar alleen d.m.v. beantwoording van deze mail.

Graag willen we het volgende weten:
(…)
– Waardebon nummer van [naam website].
De consument heeft daar ingevuld: [naam website] nr.7044972/132411624

– Uw voorkeursweekend of midweek + 2 alternatieven
De consument heeft daar o.a. ingevuld: vrijdagavond 13 september t/m zondagavond 15 septhember
(…)

– Neemt u huisdieren mee (max. 3) a € 2,50 per dier per dag + € 10,00 extra schoonmaak ?
De consument heeft daar ingevuld: Ja een klein hondje, die in een bench slaapt
(…)

De veiling is op basis van beschikbaarheid, dus reageer snel om teleurstelling te voorkomen.
(…)”

b. De consument heeft in reactie op de bovenstaande e-mail op 5 september 2013 om 9.58 uur het volgende mailtje naar de ondernemer gezonden: “De gevraagde gegevens heb ik onder ingevuld”.

c. Diezelfde dag heeft de ondernemer om 20.12 uur het volgende mailtje naar de consument gezonden: “Bijgaand de aanvullende factuur voor de reservering. De factuur en de borg van € 50,00 kunt u bij aankomst voldoen. Tot ziens op 13 september 2013.”

d. Op de site van [naam website]  stond met betrekking tot de te winnen vakantiebungalow als informatie -voor zover thans van belang- vermeld:
“ Verplicht
€ 60,- schoonmaakkosten
€ 9,50 p.p. verplichte linnenpakketten incl. opmaak
€ 1,- p.p.p.n. toeristenbelasting
€ 50,- borg, bij aankomst te betalen (wordt 2 weken na vertrek teruggestort, mits geen schade of extreme vervuiling)
€ 5,- administratiekosten [naam website] (…)
Op alle transacties zijn de Recron-voorwaarden en huisregels van toepassing , door te bieden ga je hiermee akkoord. Let op: als hoogste bieder ben je verplicht het aangeboden arrangement in deze veiling af te nemen voor het door jou geboden bedrag. Het winnende bod geeft recht op het arrangement voor het genoemde aantal personen. De enige extra kosten staan onder het kopje Exclusief (…)”

e. Bij e-mail van 13 september 2013 om 14.10 uur heeft de consument wegens ziekte van haar dochtertje de bungalow geannuleerd.

f. Artikel 6 lid 1 van de Recron-voorwaarden luidt – voor zover thans van belang- als volgt:
”Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: (…)
-bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.”
g. Als gevolg van de annulering heeft de ondernemer een (gecorrigeerde) aanvullende factuur van
€ 103,50 aan de consument gezonden, bestaande uit € 60,- voor schoonmaakkosten, € 28,50 voor
3 x linnenpakket, € 5,- voor huisdier en € 10,- voor schoonmaakkosten huisdieren.

h. De consument heeft geweigerd deze factuur te betalen, de vordering is door de ondernemer ter incasso uit handen gegeven (met € 40,14 aan bijkomende incassokosten) en op 17 maart 2014 heeft de ondernemer de consument gedagvaard voor de kantonrechter te Amersfoort. 

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben de vakantiebungalow geboekt en betaald via [naam website]. Na annulering van de boeking op 13 september 2013 hadden wij niet verwacht dat wij van de ondernemer nog een factuur zouden ontvangen voor schoonmaakkosten, linnenpakket, verblijf hond en extra schoonmaakkosten voor een huisdier. Het gaat immers om onkosten die de ondernemer niet heeft gemaakt. Wij hebben contact gezocht met de Recron, de ANWB en onze rechtsbijstandverzekering en alle vonden de factuur een merkwaardige zaak. Wij verzoeken de commissie te bepalen dat het niet redelijk is dat wij de factuur betalen.  

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de consument bij de boeking op de hoogte was van de verplichte extra kosten. En omdat de consument op de dag van aankomst heeft geannuleerd, heeft de ondernemer conform de Recron-voorwaarden de gehele factuur minus de toeristenbelasting in rekening gebracht.

Beoordeling van het geschil

Het gaat in dit geschil om de uitleg van het begrip “de overeengekomen prijs” in artikel 6 lid 1 van de Recron-voorwaarden. De ondernemer is van mening dat de op de website van [naam website]  aangeduide “verplichte kosten” respectievelijk de in zijn e-mail van 3 september 2013 genoemde “extra kosten” tot de overeengekomen prijs behoren en dus door de consument betaald moeten worden.
De consument is daarentegen van mening dat zij uit de tekst van de website van [naam website] noch uit de e-mail van de ondernemer van 3 september 2013 kon opmaken dat zij bij annulering ook een factuur zou ontvangen met betrekking tot kosten die de ondernemer niet heeft gemaakt.

De commissie oordeelt hierover als volgt. 

Bij de uitleg van de woorden “verplichte kosten” c.q. “extra kosten” komt het aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij daarover redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Tegen die achtergrond is de commissie van oordeel
dat een redelijke uitleg met zich meebrengt dat het standpunt van de consument prevaleert.
Steun voor dat oordeel vindt de commissie ook in het feit dat de ondernemer de eveneens onder de verplichte extra kosten opgenomen toeristenbelasting wèl in mindering heeft gebracht op de (gecorrigeerde) aanvullende factuur. De door de ondernemer voorgestane uitleg zou in dit geval ook niet redelijk zijn omdat de door hem op de factuur in rekening gebrachte posten kosten betreft waarvan niet gebleken is dat hij deze door de annulering heeft gemaakt. Wanneer de consument deze kosten desondanks toch zou moeten betalen, zou de ondernemer naar het oordeel van de commissie onredelijk worden bevoordeeld.
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de klacht gegrond is.

De consument hoeft de factuur niet te betalen en het door haar in depot gestorte bedrag van
€ 143,64 zal aan haar worden terugbetaald.

Beslissing

De consument hoeft de factuur van de ondernemer niet te betalen.

Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 143,64 zal aan haar worden terugbetaald.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 50,84  aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,-.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 21 mei 2014.