Bij uitleg advertentieteksten kan niet worden volstaan met uitsluitend taallkundige uitleg. Ook wat consument redelijkerwijs had mogen en moeten begrijpen speelt een rol

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88731

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

De consument heeft op 25 juli 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer adverteerde met het door ongeveer twee jaar geleden afgesloten abonnement naast een aantal abonnementen met een bepaald aantal GB verkeer. In de praktijk is het abonnement echter niet onbeperkt, maar wordt de internet verbinding na 2 GB ‘geknepen’.
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb expliciet gezocht naar een abonnement met onbeperkt internet. Het abonnement is afgesloten voor twee jaar.

De consument verlangt dat het abonnement alsnog onbeperkt wordt gemaakt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument kan gebruik maken van onbeperkt internet zoals aangeboden op de website. Er worden namelijk geen kosten buiten de bundel in rekening gebracht en de consument kan altijd gebruik blijven maken van onze internet diensten. De snelheden en de fair use policy worden op zowel de website, tarievenoverzicht als de algemene voorwaarden besproken. Bij het afsluiten van het abonnement wordt tot twee keer toe verwezen naar de algemene voorwaarden. Een klacht over de manier van adverteren dient ingediend te worden bij de Stichting Reclame Code.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft nog steeds zijn oorspronkelijke abonnement. Dat is niet omgezet naar een ander abonnement.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Indien de advertentietekst ‘onbeperkt internet’ uitsluitend taalkundig uitgelegd zou moeten worden, kan de consument worden toegegeven dat er iets valt te zeggen voor zijn uitleg dat onder ‘onbeperkt internet’ ook ‘zonder enige beperking voor wat betreft de snelheid’ moet worden begrepen.

Bij de uitleg van advertentieteksten kan echter niet worden volstaan met een uitsluitend taalkundige uitleg, maar moet worden nagegaan wat de consument naar aanleiding van de advertentietekst redelijkerwijze heeft mogen en moeten begrijpen.

Anders dan de consument is de commissie van oordeel dat de consument onder ‘onbeperkt internet’ in alle redelijkheid niet heeft kunnen begrijpen dat hij niet alleen onbeperkt kosteloos van mobiel internet gebruik zou kunnen maken, maar dat hij dat ook zonder enige reductie van de snelheid zou kunnen doen. Ten tijde van het afsluiten van het abonnement was reeds algemeen bekend dat internetproviders de snelheid van internet bij een bepaald verbruik afknijpen. Bovendien staat dit omschreven in de Fair Use Policy, die is opgenomen in de toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie, op 12 november 2014.