Bij verlies anonieme chipkaart kan geen saldo worden teruggevraagd. Iedereen kan chipkaart gebruiken en saldo terugvragen.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92294

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de teruggave van een reissaldo op een anonieme ov-chipkaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt, kort samengevat en voor zover relevant, als volgt.

De consument heeft op 10 december 2014 zijn anonieme ov-chipkaart verloren. Het saldo hierop bedroeg nog € 7,47.

De klantenservice ov-chipkaart [naam ondernemer] weigert dit saldo aan de consument te vergoeden.

Omdat de ondernemer inzicht heeft in het verloop en het saldo van de kaart en het mogelijk moet zijn, evenals bij een verloren persoonlijke ov-chipkaart, om het saldo aan de consument te vergoeden, wenst de consument thans vergoeding van het saldo.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt, kort samengevat en voor zover relevant, als volgt.

In de algemene voorwaarden (av) OV-chipkaart staat vermeld dat de kaarthouder vanaf ontvangst van de kaart het risico draagt van (onder meer) verlies (artikel 29 av). Voorts is in de artikelen 39 en 44 av vermeld dat de anonieme ov-chipkaart niet geblokkeerd, noch vervangen kan worden, omdat de ondernemer niet over de gegevens van de kaarthouder beschikt.

De oorspronkelijke kaarthouder (die de ondernemer niet kent) kan de kaart afgeven aan een ander (die de ondernemer ook niet kent). Het is niet voor niets een anonieme ov-chipkaart.

Iemand die een anonieme kaart opstuurt naar de ondernemer en zijn bankgegevens opgeeft, krijgt van de ondernemer het saldo op de rekening gestort. Dit kan ook de vinder van de kaart zijn. Die kan ook gewoon reizen met het saldo op de anonieme ov-chipkaart.

De klacht moet ongegrond worden verklaard.

Beoordeling van het geschil

Naast voor de hand liggende voordelen van een anonieme ov-chipkaart zijn er ook nadelen.
Een van deze nadelen is dat een verloren kaart door iedereen te gebruiken is en niet kan worden geblokkeerd (artikel 39 av).

Op grond van de algemene voorwaarden kan iedereen, dus ook de vinder van een verloren anonieme ov-chipkaart, deze opsturen en het saldo terugvragen.
Daarnaast is het ook mogelijk dat een vinder van de kaart met de anonieme kaart gaat reizen tot het saldo op is.

Nu zonder fysieke kaart het terugvragen van een saldo niet mogelijk is, moet op grond van de voorgaande overwegingen de klacht ongegrond worden verklaard.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, op 9 april 2015.