Bijzondere bagage: eigen verantwoordelijkheid reiziger om over extra kosten daarvoor informatie in te winnen bij de luchtvaartmaatschappij

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43656

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 maart 2010 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Hurghada, Egypte en verblijf in een hotel op basis van halfpension voor een periode vanaf 24 maart 2010 tot en met 1 mei 2010 voor de som van € 950,30 in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Door de reisorganisatie is belangrijke informatie niet verschaft die uiteindelijk leidde tot een meerprijs van de vakantie van ongeveer € 230,–. Klager was er niet van op de hoogte gesteld dat op de luchthavens Schiphol en Hurghada voor het overgewicht van de bagage een meerprijs van € 10,– per kilo moest worden betaald. Het gezamenlijke overgewicht van de duikersuitrusting van klager was 10 kilo. Als hij vooraf had geweten dat extra kilo’s beboet zouden worden met € 10,– per kg, had hij nog zorgvuldiger zijn uitrusting samengesteld of zelfs de uitrusting in het vakantieland gehuurd hetgeen beduidend minder geld had gekost.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor het meenemen van andere extra bagage hanteert elke luchtvaartmaatschappij andere voorwaarden. De passagiers dient zelf goed te checken wat ze wel en niet mogen meenemen op de vlucht, hoe dit vervoerd mag worden en wat de kosten hiervoor zijn. De passagier heeft bij boeking nooit aangegeven dat het een duikreis betrof. Er is een pakketreis ingeboekt met vlucht, hotel en transfers zonder aan te geven dat zij ter plaatse gingen duiken; als touroperator heeft de reisorganisator nooit de mogelijkheid gehad om de passagiers te wijzen op het feit dat er voor overbagage die kosten worden berekend. Op de reisbescheiden staat duidelijk vermeld hoeveel de bagagevrijdom per passagier is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Klager heeft nader aangevoerd dat hij al jaren naar Egypte gaat om te duiken in de Rode Zee en altijd zijn duikuitrusting bij zich heeft; hij heeft nooit problemen gehad met overgewicht. Zijn klacht is met name dat hij vindt dat hij onvoldoende geïnformeerd is en zo voor een voldongen feit is gezet aangezien de bedragen per kg veel te hoog zijn alsmede dat hij zowel voor de heen- als de terugvlucht extra moest betalen. De commissie is echter met de reisorganisator van mening dat klager hier een eigen verplichting heeft zeker nu hij een dergelijke speciale uitrusting bij zich heeft. Hij wist dat zijn bagage meer dan 10 kg woog en had zich dienen te vergewissen van de consequenties. Hij had het de reisorganisator kunnen vragen of de vliegmaatschappij kunnen benaderen al dan niet via internet. Van de reisorganisator kan niet worden verwacht dat ongevraagd boetebedragen worden vermeld, zeker als de reisorganisator niet hoeft te vermoeden dat meer dan het toegestane gewicht wordt meegenomen.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 augustus 2010.