Boekingskantoor heeft voldoende informatie verstrekt over bezichtiging walvissen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D03-1701

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 mei 2003via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een reis voor 1 persoon naar Reykjavik in IJsland met verblijf in een hotel op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 11 juni t/m 25 juni 2003 voor de som van € 1.640,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb het reisbureau verzocht om mij te adviseren wanneer en waar ik de beste kansen zou hebben om walvissen te zien. Op hun aanraden ben ik naar IJsland gegaan. Op IJsland bleek ik niet in de beste tijd te zijn om walvissen te kunnen zien. Dat is mij bij het boeken niet duidelijk gemaakt. Om alsnog een kans te hebben heb ik een week bijgeboekt.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb tot driemaal toe aangegeven, dat ik walvissen wilde zien. Ik ben dierenartsassistent. De walvissen waren echter in geen velden of wegen te bekennen. Ik heb het boekingskantoor en reisorganisator gebeld. Men zei dat de natuur niet te dwingen was. Ik heb circa 10 boottochten gemaakt om walvissen te kunnen zien. In de tweede week die ik heb bijgeboekt, heb ik ze wel gezien. Ik heb vernomen dat juli/begin augustus de beste tijd is om walvissen te spotten.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht betreft het boekingskantoor en niet onze organisatie. Bij ons is een weekpakket geboekt met een aantal losse excursies waaronder een tweetal walvisexcursies. Klager heeft zich vastgebeten in het zien van de blauwe vinvis, de grootste in zijn soort. Wij hebben haar geadviseerd een aantal kortere walvisexcursies in de omgeving van Reykjavik te maken. Wanneer iemand absoluut walvissen wil zien, dan zijn er reisbestemmingen waar men daadwerkelijk garanties afgeeft, dat men walvissen zal zien. Wij hebben nooit geweten dat klager specifiek walvissen wilde zien. Daar zijn ook andere locaties voor beschikbaar zoals in Zuid-Afrika en Canada. Normaliter loopt het walvissenseizoen van juni tot en met augustus.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager is de mening toegedaan dat het boekingskantoor haar niet correct heeft behandeld. In reactie op haar vraag om te zoeken naar de mogelijkheden waar zij walvissen zou kunnen zien, waar dan ook, wanneer dan ook, is IJsland door het boekingskantoor aangeraden. Het ging klager naar haar zeggen uitsluitend om het bezichtigen van walvissen.   Reisorganisator heeft de ontvankelijkheid van de klacht in twijfel getrokken. In reactie daarop bevestigt de commissie de ontvankelijkheid van deze klacht op grond van artikel 5, lid 2 van de boekingsvoorwaarden van de ANVR-reisagenten, uit welk artikel volgt dat de reisorganisator bij verkoop van een pakketreis verantwoordelijk is voor de klachten over de dienstverlening van de agenten.   Volgens opgave van het boekingskantoor heeft klager een drietal bezoeken aan dat kantoor gebracht. Tijdens het eerste bezoek zou algemene informatie zijn verstrekt over Ecotoerisme en het zien van walvissen. Tijdens het tweede gesprek zou meer specifiek over IJsland zijn gesproken, terwijl het derde gesprek heeft gediend, om aan de hand van de brochure van reisorganisator, de reis te boeken. Bij dat gesprek zou klager als enige restrictie hebben opgegeven, dat de walvisexcursie doorgang zou moeten vinden.   Op grond van de dossierstukken en het geen ter zitting is besproken, acht de commissie het aannemelijk dat klager haar wens om walvissen te kunnen zien, centraal heeft gesteld. De commissie beschikt niet over feitelijke aanwijzingen dat die wens was toegespitst op de blauwe vinvis of een ander soort walvis.   Uitgaande van de in het algemeen door klager geuite wens om walvissen te kunnen zien, is de commissie van oordeel dat het boekingskantoor voldoende informatie heeft verstrekt. Uit de overlegde documenten van de firma [die excursies naar walvissen organiseert], blijkt dat het hoogseizoen voor big whale watching duurt van 10 juni tot eind juli, zodat klager op 11 juni aan het begin van het hoogseizoen arriveerde. Tevens geeft voornoemde firma aan, dat in juni 2002 tijdens 91 van haar 96 trips Minkewhales zijn waargenomen. Een concurrerende firma geeft aan dat in juni 2002 in 51% van de reizen Minkewhales zijn aangetroffen en in 37% Humpbackwhales. Volgens de gegevens van die firma zijn de waarnemingen in 2002 enigszins gestegen. Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat er over het algemeen in de maand juni een redelijke kans op waarnemen van walvissen bestaat.   De commissie heeft niet kunnen vaststellen hoe de vertrekdatum van 11 juni is bepaald. De commissie heeft geen aanwijzingen dat de advisering van het boekingskantoor voor die datum van doorslaggevende betekenis is geweest. De commissie kan klager in haar klacht niet volgen.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 22 december 2003.