Boete voor consument vanwege geen geldig vervoerbewijs in OV

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 39391/43860

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument zegt dat hij tijdens het gebruik van het OV in bezit was van een geldig vervoersbewijs en dat hij deze ook aan de controleur heeft getoond maar dat hij toch een boete heeft gekregen. Hij vindt de dat de boete nietig is omdat deze op de verkeerde buslijn vermeld staat. De ondernemer zegt dat de consument niet in bezit was van een geldig vervoersbewijs en dat hij deze ook niet kon laten zien aan de controleur omdat hij was niet ingelogd in de Tranzer-app. De commissie volgt de waarneming van de controleur dat er geen geldig vervoersbewijs was. De commissie oordeelt dat de consument niet geslaagd is in het tijdig scannen en daarmee moet worden aangenomen dat geen geldig vervoerbewijs getoond is. De kwestie van welke buslijn het betrof kan buiten beschouwing blijven nu partijen het eens zijn over de feitelijkheden van de controle. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

De behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Openbaar Vervoer (verder te noemen: de commissie) heeft op 17 december 2020 de eindbeslissing aangehouden.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

De commissie heeft aangegeven dat er nadere vragen te stellen zijn.

Van zowel de consument als de ondernemer zijn nader schriftelijke reacties ontvangen zoals hierna weergegeven.

Standpunt van de consument
Ik heb een boete ontvangen tijdens het gebruik van ov, echter ik was ten tijde in het bezit van een geldig vervoersbewijs en heb deze ook aan de controleur getoond tijdens controle. Hiervoor heb ik een bezwaar ingediend welke ongegrond is verklaard inherent hieraan wil ik de zaak aan u voor leggen. Tevens is de boete ook nietig, daar op de opgelegde boete de verkeerde buslijn staat vermeld.
Het geschil zou opgelost worden door de opgelegde boete nietig te verklaren en/of te vernietigen en mij te compenseren voor de vertraging welke ik heb opgelopen door de fout van [de ondernemer].

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft verkort weergegeven het volgende aangevoerd.

Toen de consument tijdens de betreffende rit werd gecontroleerd, bleek hij niet in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. Hij stelt een [naam abonnementstype] te hebben, maar kon die niet laten zien aan de BOA die hem controleerde, omdat hij niet was ingelogd in de Tranzer-app en het ook niet lukte omdat toen de BOA hem daartoe in de gelegenheid stelde ter plaatse alsnog te doen, aangezien hij zijn wachtwoord voor de app niet paraat had.

Nader standpunt van de ondernemer
Het is voor [de ondernemer] niet meer mogelijk om te achterhalen of [ de consument] op 19 juni 2020 wel of niet was ingecheckt met zijn [naam abonnementstype] (dan wel zijn OV-chipkaart) bij [de ondernemer]. [De ondernemer] kan niet verder dan tien reistransacties terugkijken in de reishistorie van reizigers en dat aantal heeft [de consument] sinds 19 juni 2020 inmiddels overschreden. [De ondernemer] wenst op te merken dat [de consument] via [de website ondernemer] wel zijn volledige reishistorie kan opvragen. Het lijkt [de ondernemer] nu dan ook op zijn weg te liggen om aan te tonen dat hij, zoals hij beweert, op 19 juni 2020 met zijn [bepaalde abonnementstype] was ingecheckt bij [de ondernemer].

Nader standpunt van de consument
De consument heeft verkort weergegeven het volgende aangevoerd.

[De ondernemer] geeft aan dat zij niet verder terug kunnen kijken in mijn reishistorie via mijn ov-chipkaart, bij het indienen van mijn bezwaar stond centraal de vraag wat de reden was van een boete terwijl een Tranzer-app met daarop een geldig jaarabonnement voor het gebied waar gereisd werd ten tijde van controle. Ik heb in de tussentijd ook een vraag neergelegd bij [de ondernemer] zelf, betreffende of het vereist was om met een OV-Chip in en-uit te checken indien er gebruik werd gemaakt van het Tranzer-app, onderstaand het antwoord van [de ondernemer] hierop:
Dag [de consument], het is niet nodig om naast het inchecken met de Tranzer-app ook nog in te checken met je ov-chipkaart. Zolang je in de Tranzer-app maar een ticket hebt voor het gebied waar je reist.
Ik heb voldaan aan de bovenstaande door te reizen met een Tranzer-app met daarin een geldig jaarabonnement voor het gebied waar ik aan het reizen was, deze is tevens getoond ten tijde van controle. Ondanks meerdere bezwaren en uiteindelijke escalatie naar de geschillencommissie blijft [de ondernemer] vragen om mijn ov-chipkaart welke dus niet benodigd is, ik reisde met een geldig vervoerbewijs en heb deze getoond tijdens controle en inherent hieraan was het dus niet rechtmatig om mij hiervoor een boete te geven.
Voor wat betreft het zelf moeten aantonen heb ik al bij het eerste bezwaarschrift een kopie van de QR-code van de Tranzer-app toegevoegd waaruit blijkt dat er hier sprake was van een geldig jaarabonnement voor het betreffende gebied waar gereisd werd, daarmee meen ik te hebben voldaan om aan te tonen van een geldig vervoerbewijs ten tijde van controle.

Hij heeft ook nog de volgende communicatie toegezonden.

[De consument] on Januari 18, 2021 at 6:45pm wrote: Beste, als ik een Jaarabonnement op mijn Tranzer app heb en ik reis binnen het gebied/zone waar dit abonnement geldig is heb ik dan nog überhaupt een OV-chipkaart nodig? Gr. [de consument].

Dag [de consument] [naam luchtvaartmaatschappij], Het [naam abonnementstype] in Tranzer is beschikbaar voor alle medewerkers van [naam luchtvaartmaatschappij] en aanverwante bedrijven. Als je met jouw [e-mailadres luchtvaartmaatschappij] een account aanmaakt, het e-mailadres verifieert via de verificatiemail en inlogt in de Tranzer app, komt automatisch het [naam abonnementstype] in de Tranzer app te staan. Hoe reis je met [naam abonnementstype] in Tranzer: 1) Als je de bus instapt open je het [naam ticket abonnementstype] met de QR-code in je Tranzer-app. 2) Je scant de QR-code onder het apparaat bij de instapdeuren. Houd de QR-code onder de rode lamp en scan de barcode. Op die manier heb je een geldig vervoerbewijs. 3) Tijdens de rit kun je nog gecontroleerd worden door medewerkers van [de ondernemer]. Laat dan je geactiveerde [ticket naam abonnementstype] in je smartphone zien. 4) Als je de bus verlaat, scan je op dezelfde manier het [ticket naam abonnementstype]. Je [naam abonnementstype] is enkel geldig in combinatie met je [naam luchtvaartmaatschappij medewerkerspas]. Zodra je buiten het [naam abonnementstype]-gebied komt, geldt het gratis reizen niet meer. Vanaf dat punt kan je een ticket aanschaffen via Tranzer. Het zoeken, kiezen en betalen van een reisticket kan allemaal in de Tranzer app. De kosten voor deze tickets zijn de standaard vol-tarief tickets van de vervoerder waarmee je reist. kan er ook voor kiezen om na het [naam abonnementstype]-gebied verder te reizen met je OV-chipkaart, dan hoor je uiteraard ook even in en uit te checken.

Reactie van de ondernemer
De opdracht die de Geschillencommissie Openbaar Vervoer tijdens de mondelinge behandeling op 17 december 2020 aan [de ondernemer] en [de consument] meegaf, was om aan de hand van de reishistorie aan te tonen of [de consument] op 19 juni 2020 wel of niet was ingecheckt met zijn [naam abonnementstype] (dan wel zijn OV-chipkaart) bij [de ondernemer]. Zoals aangegeven in de brief van 7 januari 2021 kan [de ondernemer] niet verder dan tien reistransacties terugkijken in de reishistorie van reizigers en dat aantal heeft [de consument] sinds 19 juni 2020 inmiddels overschreden. Het is zoals [de ondernemer] in haar brief aangaf dus aan [de consument] om via [website ondernemer] zijn volledige reishistorie op te vragen en te overleggen aan de Geschillencommissie, aangezien hij beweert dat hij op 19 juni 2020 met zijn [naam abonnementstype] was ingecheckt bij [de ondernemer]. Hetgeen [de consument] in zijn brief van 20 januari 2021 aandraagt, vormt hiervan geen bewijs. [De consument] schrijft in zijn brief van 20 januari 2021: “Ik heb voldaan aan bovenstaande door te reizen met een Tranzer-app met daarin een geldig jaarabonnement voor het gebied waar ik aan het reizen was, deze is tevens getoond ten tijde van controle.”[De ondernemer] is hier reeds in haar brief (verweerschrift) van 4 september 2020 op in gegaan (punt 4): “(…)[De consument] stelt een [naam abonnementstype] te hebben, maar kon die niet laten zien aan de BOA die hem controleerde, omdat hij niet was ingelogd in de Tranzer-app en het ook niet lukte omdat toen de BOA hem daartoe in de gelegenheid stelde ter plaatse alsnog te doen, aangezien hij zijn wachtwoord voor de app niet paraat had.(…)”.De enige mogelijkheid om over (kennelijk) dit discussiepunt uitsluitsel te verkrijgen, is dat [de consument] (alsnog) zijn reishistorie aan de Geschillencommissie overlegt.

De verdere beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil is ontstaan omdat de consument bij controle geen geldig vervoerbewijs kon laten zien. De commissie gaat uit van de juistheid van de waarneming van de controleur op dat punt. Het is immers de kern van zijn werkzaamheid op dat moment en verwacht mag worden dat hij zich daarvan correct en consciëntieus kwijt. Door de consument is daarop kritiek uitgeoefend en met name zou dat betrekking hebben op de aard van het vervoerbewijs op dat moment namelijk de tranzer app.
Uit de door de consument overgelegde commentaren volgt dat bij gebruik van een tranzerapp per (aanvang van de) reis een code gescand moet worden door onder een rode lamp te houden. Dit dient ook getoond te worden bij gelegenheid van een controle onderweg. Het lijkt erop alsof de consument meent dat het uitsluitende bezit van een tranzerapp c.q. [naam abonnementstype] leidt tot het hebben van een geldig vervoerbewijs binnen de betreffende regio. Daarmee kan te meer betwijfeld worden of hij wel tot scannen is overgegaan indertijd. In zijn eerste bezwaar op 19 juni 2020 schrijft hij immers: U collega’s stonden bij de bushalte in [bepaalde zone] en hebben mij verzocht om mijn plaatsbewijs te tonen, ik zowel mijn ov-chip als mijn mobiele telefoon getoond i.v.m. met het tranzer app. U collega deelde mij mede dat ik geen geldige plaatsbewijs had, dit kan uiteraard niet daar ik op mijn tranzer-app een geldige [naam abonnementstype van de luchtvaartmaatschappij] heb, ik heb een schermafdruk van mijn geldige [naam abonnementstype] toegevoegd waarbij ik de barcode zelf heb bewerkt.

Van de consument kan gevraagd worden om (bijvoorbeeld aan de hand van zijn reisgeschiedenis) aan te tonen dat hij wel tijdig heeft gescand.
Daarin is hij niet geslaagd en daarmee is blijven staan dat moet worden aangenomen dat geen geldig vervoerbewijs getoond is (kunnen worden).

De kwestie van welke buslijn het betrof kan buiten beschouwing blijven nu partijen het eens zijn over de feitelijkheden van de controle.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Het gedeponeerde bedrag dient aan de ondernemer uitgekeerd te worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het gedeponeerde bedrag wordt aan de ondernemer uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer D. van Setten en de heer M. Keulen, leden, op 14 april 2021.