Buitenlandse vlucht doet niks aan bevoegdheid commissie af

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 182225/189134

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer stelt dat de commissie niet bevoegd is, maar dat de Belgische geschillencommissie bevoegd is. Daarom zal de commissie nu eerst een uitspraak over haar bevoegdheid doen. De commissie stelt aan de hand van de stukken vast dat de Nederlandse tak van de ondernemer de organisator van de reis is geweest. Daar komt bij dat de Belgische geschillencommissie geen bevoegdheid zou hebben, nu de ondernemer geen adres in België heeft. De commissie is bevoegd.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft een vliegreis geboekt vanuit Brussel (België) naar Hurgahada (Egypte) en heeft bericht ontvangen dat de vlucht is geannuleerd en dat hij vanuit Amsterdam (Nederland) dient te vertrekken. De consument was het hiermee niet eens en heeft een andere reis tegen een hogere prijs moeten boeken. Thans wil hij een procedure starten voor deze commissie. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat niet deze (Nederlandse) commissie bevoegd is kennis te nemen van het tussen partijen gerezen geschil, maar de (Belgische) Geschillencommissie, omdat niet is geboekt bij het Nederlandse maar bij het Belgische onderdeel van de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de door de consument overgelegde bescheiden bevindt zich een boekingsbevestiging waarop is vermeld: [ondernemer], [straat + huisnummer], [postcode + stad]. Daaruit laat zich afleiden dat het de Nederlandse tak van de organisator is geweest die de reis waarop het geschil betrekking heeft, heeft georganiseerd. Dat de oorspronkelijke vlucht vanuit België zou plaatsvinden doet daar niet aan af, want Nederlandse reisondernemingen organiseren ook pakketreizen met vertrek vanuit het buitenland. Daarnaast is de correspondentie tussen partijen tot het indienen van de klacht bij de commissie door de Nederlandse tak van de ondernemer gevoerd.
Voorts kan erop worden gewezen dat de consument erop heeft gewezen dat de ondernemer in België geen adres heeft en dat wie online de contactgegevens van [website] opvraagt, een adres in Nederland krijgt, zodat de Belgische Geschillencommissie geen bevoegdheid zou hebben. Het had op de weg van de ondernemer gelegen om dit standpunt te weerleggen, maar dat is niet gebeurd. Tot slot houden de door de ondernemer gehanteerde bijzondere voorwaarden voor pakketreizen in dat Nederlandstalige klachten dienen te worden gezonden naar [e-mailadres].

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich bevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, mevrouw J.H. van Dongen-Romein, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 23 november 2022.