Camper te zwaar voor rijbewijs B

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122128

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een camper aangeschaft met een toegestane maximum massa van 3500 kilogram en geschikt voor rijbewijs B. In de praktijk blijkt de camper een veel hoger rijklaar gewicht te hebben, waardoor de camper niet met rijbewijs B is te rijden, er geen ruimte is voor belading en de toegang tot wegen of steden verhinderd kan worden. Volgens de ondernemer heeft de consument de camper volgeladen, waardoor deze boven de 3500 kilogram uitgekomen. Uit een deskundigenonderzoek blijkt dat de lege camper inclusief alle accessoires 60 kilo onder het grensgewicht weegt. Het maximaal laadgewicht wordt daarmee al bereikt wanneer de camper in de staat zoals gewogen door één persoon met een gewicht van 60 kg wordt gebruikt, Naar het oordeel van de commissie heeft de camper daarmee niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koop wordt ontbonden.

Volledige uitspraak

Standpunt van de consument
De commissie heeft bij haar tussenadvies d.d. 10 april 2019 bepaald dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om binnen twee weken na de ontvangst van het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken.

De consument heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Standpunt van de ondernemer
De commissie heeft bij haar tussenadvies d.d. 10 april 2019 bepaald dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om binnen twee weken na de ontvangst van het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken.

De ondernemer heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Op 11 juli 2019 ontvingen wij in het [naam ondernemer]de consument met zijn echtgenote en de ondernemer met zijn juridisch adviseur.

Wij namen nogmaals de zaak kort door waarna wij ons verplaatsten naar de weegbrug om het gewicht van het voertuig vast te stellen. Wij controleerden alvorens de weging of de kasten, koelkast, lades, kledingkast enzovoort leeg waren. De consument verklaarde dat er sinds de aankoop geen accessoires waren opgebouwd, waardoor het gewicht kon zijn toegenomen. Wij hebben de ondernemer voorgesteld om zelf de camper te inspecteren, hiervan werd geen gebruik gemaakt. Het voertuig werd onder de volgende omstandigheden gewogen:

 • Volle brandstoftank, watertank 50% gevuld, waterleidingen en boiler gevuld, chemisch toilet leeg en spoelreservoir leeg, vuilwatertank leeg, volle gasfles (stalen uitvoering, deze fles was aanwezig bij de aankoop, tarra gewicht fles 15.8 kilogram), stroomaansluitkabel en waterslang aanwezig, kussenset en matrassen aanwezig, exclusief bestuurder en passagiers.

De gewichten van het voertuig in de hierboven omschreven toestand bedroegen:

 • Compleet gewicht 3.440 kg.
 • Vooras gewicht 1.520 kg.
 • Achteras gewicht 1.880 kg.

Doordat de oprit naar de weegbrug niet volledig vlak is, hing het voertuig wat achter-/voorover wanneer enkel de voor- of achteras op de weegbrug werd geplaatst. Hierdoor ontstond een andere belasting van de assen. Dit verklaart de afwijking van 40 kilogram tussen de totaal meting en de aslasten.

Wij namen contact op met Mercedes Benz om te informeren naar de door de fabrikant voorgeschreven gewichten. Hierbij bleek het maximaal toelaatbaar gewicht van het voertuig 3.880 kg. te bedragen. De aslasten werden niet los vermeld. Op het type plaatje van het voertuig staan de volgende zaken vermeld:

 • Maximaal toelaatbaar gewicht 3.880 kg
 • Aslast voorzijde 1.800 kg
 • Aslast achterzijde 2.230 kg

Op de COC verklaring van de ombouwer Dethleffs staat het volgende vermeld:

 • Rijklaar gewicht met opbouw 3.145 kg.
 • Technisch toelaatbaar gewicht beladen 3.500 kg.
 • Aslast voorzijde 1.800 kg.
 • Aslast achterzijde 2.000 kg.

De op de COC verklaring aanwezige aslasten komen overeen met de aslasten welke de RDW voor dit voertuig vermeldt.

Wij controleerden de startmotor, veerpootmachetten, remblokken achter en banden van het voertuig. De onderdelen waren recent geplaatst, de oude onderdelen waren niet aanwezig en deze hebben wij dan ook niet kunnen beoordelen. De steunpoot rechtsachter werd recent hersteld en was ten tijde van de inspectie in orde, wat er defect was is onbekend. Het voertuig was ten tijde van ons onderzoek uitgerust met Continental Vanco 2 in de maat 235/65 R16 121/119R. De volgende productie data (DOT) waren vermeld op de gemonteerde banden:

 • Linksvoor                                   10/18
 • Rechtsvoor 10/18
 • Linksachter 10/18
 • Rechtsachter 22/18

De eerste twee cijfers staan voor de productieweek. De laatste twee cijfers staan voor het productiejaar.

Herstel
Er heeft reeds herstel van diverse zaken plaatsgevonden, de oude onderdelen waren niet aanwezig en wij hebben deze dan ook niet kunnen beoordelen.

Het gewicht van het voertuig in de staat zoals gewogen betekent dat het voertuig een maximaal laadgewicht van 60 kg heeft, alvorens de grens van de 3.500 kg wordt overschreden. Het is mogelijk om het voertuig naar hoger toelaatbaar gewicht te zetten, namelijk 3.880 kg. Het gevolg is dat het voertuig niet meer met een B rijbewijs mag worden bestuurd en een C1 rijbewijs tot 7.500 kg benodigd is. Tevens heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld de maximum snelheid in bepaalde landen, de wegenbelasting, tolwegen en sommige wegen zijn verboden voor voertuigen boven de 3.500 kg.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij tussenadvies d.d. 10 april 2019 heeft de commissie reeds bepaald dat de consument mag verwachten dat de camper waarover dit geschil gaat met een normale hoeveelheid bagage door vier personen gebruikt moet kunnen worden zonder dat de maximum toegestane massa van 3.500 kg wordt overschreden. Naar het oordeel van de commissie kan uit het deskundigenrapport worden geconcludeerd dat de camper niet met een normale hoeveelheid bagage door vier personen kan worden gebruikt om daarmee in het verkeer deel te nemen zonder dat de maximum toegestane massa van 3.500 kg en het op de COC verklaring van het voertuig vermelde technisch toelaatbaar gewicht beladen (tevens 3.500 kg) wordt overschreden. Uit het deskundigenrapport blijkt namelijk dat het gewicht van het voertuig in de staat zoals gewogen een maximaal laadgewicht van 60 kg heeft, alvorens de grens van de 3.500 kg wordt overschreden, hetgeen betekent dat het maximaal laadgewicht al wordt bereikt wanneer de camper in de staat zoals gewogen door één persoon met een gewicht van 60 kg wordt gebruikt. Aangezien naar het oordeel van de commissie niet is gebleken dat de consument dat ten tijde van de aankoop in redelijkheid kon verwachten, is niet ook komen vast te staan dat de consument een op hem als koper rustende onderzoeksplicht heeft geschonden. In het licht van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de camper die de consument van de ondernemer heeft gekocht niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten en dat hij daarom recht heeft op ontbinding van de koopovereenkomst.

Voorts verlangt de consument vergoeding van de door hem gemaakte kosten welke zijn inziens voor rekening van de ondernemer hadden moeten komen. Naar het oordeel van de commissie is niet komen vast te staan dat de consument de ondernemer in de gelegenheid heeft gesteld de met voornoemde kosten verband houdende werkzaamheden zelf uit te voeren. Ook is niet komen vast te staan dat de consument de ondernemer schriftelijk heeft aangemaand vooraleer zaken te (laten) vervangen die volgens hem onder garantie of reeds bij aflevering vervangen hadden moeten zijn. Nu de consument dat heeft nagelaten, is de door hem gevorderde vergoeding van de door hem gemaakte kosten niet toewijsbaar.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 23 augustus 2018 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de camper met alle daartoe behorende papieren en accessoires terug levert aan de ondernemer, waarna deze de consument voor de auto vrijwaart. De ondernemer betaalt bij de ontvangst van de auto een bedrag van € 49.000,– aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in het geschil behandelingskosten verschuldigd.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, A.M. Velberg en mr. P.B. Vos, leden, op 23 augustus 2019.