Commissie niet bevoegd ten aanzien van ponyvakantie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC98-0096

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.

De consument liet haar dochter deelnemen aan een jeugd ruiterkamp van de ondernemer. Haar dochter verbleef daartoe gedurende een week bij de ondernemer. Het arrangement omvatte overnachting in een slaapzaal, volledig pension en ponylessen, zoals omschreven in de folder van de ondernemer. De consument heeft klachten over de accommodatie en de ponylessen die niet voldeden aan de omschrijving in de folder. Haar dochter was hierdoor zeer teleurgesteld.
Kort samengevat komen de klachten op het volgende neer:
Er is geen springles gegeven.
Er is geen longeerles gegeven.
Het mennen van een wagentje heeft niet plaatsgevonden.
Er heeft slechts één buitenrit plaatsgevonden in plaats van meerdere, zoals de folder vermeldt.  
Er werd geen of nauwelijks les gegeven op zondag, donderdag en zaterdag.
Het zwembad was niet beschikbaar.
In de slaapzaal kon het raam niet open.
De consument vindt een gesprek hierover met de ondernemer niet zinvol. Zij zou graag zien dat de ondernemer hetzij zijn lesprogramma, hetzij zijn folder aanpast, opdat geen onterechte verwachtingen worden gewekt die leiden tot teleurstelling.
De consument verlangt een gedeeltelijke compensatie voor het niet voldoen van het “product” aan de door de folder gewekte verwachtingen.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.

De ondernemer heeft de consument geschreven dat hij het betreurt dat de dochter van de consument het ponykamp minder leuk heeft gevonden. Hij stelt voor daarover een gesprek te voeren.
De ondernemer heeft uitgelegd waarom de dochter van de consument is ingedeeld in een groep met jongere kinderen.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft volgens het Reglement van de Geschillencommissie Recreatie, voorzover hier relevant, tot taak “het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers, lid van de Recron, met betrekking tot verblijfsrecreatie, ….. met uitzondering van overeenkomsten betrekking hebbend op verblijf in hotels, pensions….. “.   
Vaststaat dat de ondernemer lid is van de Recron. De Recron-leden houden zich bezig met de volgende vormen van verblijfsrecreatie: verhuur van standplaatsen (vaste-, toeristische- of seizoenplaatsen) en verhuur van vakantieverblijven (zoals een bungalow, caravan of tent) en groepsaccommodaties. In dit laatste geval verhuurt de ondernemer een gebouw of een gedeelte daarvan aan een groep. Voor deze vormen van verblijfsrecreatie bestaan standaardvoorwaarden die de consument het recht geven een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Recreatie.
De consument huurde geen standplaats, vakantieverblijf of groepsaccommodatie bij de ondernemer. Het ponykamp moet voor wat betreft het verblijf naar het oordeel van de commissie als pension beschouwd worden. Klachten over een pension behoren niet tot de bevoegdheid van de commissie. 
De ponylessen kunnen naar het oordeel van de commissie niet beschouwd worden als verblijfsrecreatie.  

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich niet bevoegd het geschil te behandelen.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 8 juli 1999.