Consument had zich beter moeten informeren omtrent producteigenschappen van tablet

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tablet merk [merknaam], type [omschrijving type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 677,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 2 augustus 2012.
De consument heeft op 21 augustus 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik vond mijn tablet traag werken. Dat is een bekend probleem bij sommige [merknaam] tablets. Ik besloot daarom de standaard besturingssoftware te vervangen door software die van een geheugenkaartje kon draaien. Dat ging eerst prima, maar toen ik een andere versie wilde installeren ging het mis.
De tablet start sindsdien niet meer op. In een Android tablet kun je dat normaal herstellen. Maar in mijn ([merknaam]) tablet zit een "secure boot key" (SBK). Die zorgt ervoor dat de "bootlader", die nodig is voor het opstarten, niet meer hersteld kan worden. Mijn tablet zit dus op slot. Ik kan de originele software niet meer terugplaatsen. Android tablets van andere fabrikanten hebben dit niet. Maar het is wel gebruikelijk dat gebruikers andere software op zo’n tablet kunnen installeren. Als koper mocht ik verwachten dat mijn tablet dezelfde kwaliteit en prestaties bood als die van andere, soortgelijke producten. De ondernemer heeft mij er niet op gewezen dat deze tablet alleen goed werkt met de originele software, dus dat er door die SBK grotere risico’s zijn als je andere software installeert. Door een en ander functioneert de hardware van mijn tablet niet meer. Ik vind het dus een ondeugdelijk product.
Ik heb mij eerst ook tot de fabrikant gewend. Die neemt het standpunt in dat, nu het tablet "unlocked" is, reparatie niet onder de garantie valt en dat het moederbord alleen tegen betaling kan worden vervangen. Ik heb mijn klacht ook eerst aan de stichting webshop keurmerk voorgelegd. Maar die instantie stelt zich op het standpunt dat dit niet onder de garantie valt omdat ik zelf software heb geïnstalleerd. Men vindt dat geen "regulier gebruik". Ik vind van wel want bij dit soort producten is dat normaal. Bij vergelijkbare producten kan het wel.
De consument verlangt dat hij het aankoopbedrag terug krijgt, of anders een gratis reparatie.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aan de consument is een product geleverd, zoals hij dat had besteld, met de bijbehorende geschikte Android software. Hij heeft er zelf voor gekozen die software van het tablet te wissen en eigen software op de tablet te laten draaien. Hij heeft niet van te voren met onze helpdesk contact opgenomen. Als een klant er voor kiest eigen software te installeren, dus veranderingen aanbrengt in het product, kunnen wij niet meer garanderen dat de tablet nog goed functioneert. Het terugplaatsen van de originele software is niet mogelijk omdat de tablet die niet meer herkent door de SBK. Dat onze garantie hier niet voor geldt staat in onze voorwaarden, onder de kop "Uitzonderingen op de [merknaam] Garantie Service" (punt 1 daarvan: problemen ontstaan door het zelf toevoegen of wijzigen van hardware of software). Ook elders in onze voorwaarden staan waarschuwingen tegen het zelf knutselen aan de tablet. Het aanbrengen van andere software kan niet gezien worden als normaal gebruik en daarom valt dit niet onder de garantie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De tablet functioneerde op zich goed, zij het volgens de consument traag, totdat de consument in plaats van de standaard besturingssoftware eigen software installeerde en – daarna – weer een andere versie wilde installeren. Toen ging de tablet, door de daarin ingebouwde SBK, op slot. Het is mogelijk dat andere vergelijkbare Android producten niet voorzien zijn van een dergelijke SBK, maar de consument had er op bedacht moeten zijn dat dat bij zijn [merknaam] tablet anders was. Hij heeft kennelijk niet van te voren met de ondernemer of de fabrikant contact opgenomen. De commissie is van oordeel dat de consument er niet zonder meer van mocht uitgaan dat ook dit type tablet dezelfde eigenschappen had als vergelijkbare producten.
De consument, waarvan de commissie aan de hand van hetgeen in de procedure is gebleken vast stelt dat hij boven gemiddeld geïnformeerd was, had óf bij de aanschaf van de tablet er zich van moeten en kunnen vergewissen dat het product inderdaad, ook wat betreft de beveiliging (met een SBK) vergelijkbaar was met andere hem kennelijk bekende producten, óf, vóór hij eigen software installeerde, contact op kunnen nemen met de ondernemer of de fabrikant om zeker te stellen dat hij, na de installatie van eigen software, de tablet weer in de fabrieksstand zou kunnen terugplaatsen. De commissie overweegt bovendien dat de voorwaarden van de ondernemer duidelijk maken dat, bij het plaatsen van eigen software, de garantieverplichtingen van de ondernemer eindigen. De commissie meent dat onder deze omstandigheden geen sprake is van een niet-conform product.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop op 4 februari 2014.