Consument heeft bewust afstand gedaan van BOVAG garantie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108183

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de gevolgen van een tussen partijen gesloten overeenkomst d.d. 16 december 2016. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk Fiat type 500 Lounge voor een koopprijs van € 7450,–.

De klacht betreft een defecte versnellingsbak en een defecte stoel.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht is ontstaan op 26 december 2016 en direct de dag erna aan de ondernemer kenbaar gemaakt. De klachten hebben betrekking op een defecte versnellingsbak en een mechaniek van de passagiersstoel dat niet goed werkt.
De consument heeft voorgesteld dat de klachten aan de versnellingsbak kosteloos zouden worden verholpen maar ook dat de koopovereenkomst zou kunnen worden ontbonden met teruggave van de auto en terugbetaling van de koopprijs. Uiteindelijk was het voorstel van de consument tot oplossing van het geschil dat de reparatie van de versnellingsbak voor rekening van de ondernemer komt. De kapotte stoel nam de consument daarbij dan voor lief.

Ter zitting heeft de consument nog nader toegelicht dat er geen garantie is afgesproken, maar dat ten tijde van de aankoop de mogelijkheid bestond er een afleverpakket ter waarde van ca € 700,– bij te nemen waarbij dan wel garantie zou worden verleend op de auto. Daarvan heeft de consument afgezien omdat het een “jonge” auto betrof van een eerste eigenaar die altijd goed was onderhouden en zij verwachtte daarom geen problemen zoals de onderhavige.

Nu het hiervoor genoemde voorstel van de consument tot regeling van het geschil niet door de ondernemer is aanvaard dient ook de klacht met betrekking tot de passagiersstoel te worden behandeld.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de auto zonder garantie is gekocht en verwijst daarbij naar een door de consument ondertekende orderbevestiging waarop is vermeld bij het kopje garantietermijn: n.v.t.

De ondernemer heeft ter zitting nog nader toegelicht dat indien het afleverpakket wel was afgenomen de reparatie van beide gebreken was uitgevoerd.  De ondernemer heeft op geen enkele manier geweten dat er problemen met de versnellingsbak bestonden, evenmin die met de stoel.

Het verzoek van de consument dient te worden afgewezen.

Deskundigenrapport

De deskundige heeft blijkens zijn rapport op 3 maart 2017 een onderzoek uitgevoerd bij de ondernemer. De consument en haar partner en de ondernemer waren daarbij aanwezig.
Het voertuig is voorzien van een zogenaamde halfautomaat. Uit een proefrit is gebleken dat de versnellingsbak bij het overschakelen van de eerste naar de tweede versnelling een knarsend geluid maakt. In het motormanagement werd geen storing aangetroffen. De versnellingsbak wordt aangestuurd door een zogenaamde activator. In dit geval is er sprake van een inwendige lekkage in de versnellingsbak. Het betreft geen elektronische storing vandaar dat er ook geen storing is opgeslagen in het motormanagement. Herstel is mogelijk en vervanging van de activator is noodzakelijk. De reparatiekosten zullen inclusief herstel van de stoel circa € 1420,– inclusief btw bedragen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt ten aanzien van het afzien van garantie als uitgangspunt dat de consument uitdrukkelijk en expliciet afstand van BOVAG garantie moet hebben gedaan. Zoals ter zitting bevestigd heeft de consument in deze zaak afstand gedaan van garantie in ruil voor het niet hoeven te betalen voor het zogenaamde afleverpakket. Nadat de klachten zich hebben geopenbaard heeft de ondernemer bovendien nog aangeboden om alsnog de ingeroepen garantie te verlenen indien de consument bereid zou zijn de zogenaamde afleverkosten te betalen. Daarvan heeft de consument geen gebruik gemaakt.

Op grond van het bepaalde in art. 4 lid 3 van haar Reglement is de commissie bevoegd een geschil te behandelen in geval sprake is van aankoop van een gebruikt voertuig indien de koper niet uitdrukkelijk heeft afgezien van Bovag-garantie. Uit de stellingen van de consument, die bovendien ter zitting nog zijn bevestigd, is de commissie gebleken dat de consument bewust en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de Bovag garantie.
De commissie dient zich derhalve onbevoegd te verklaren om het geschil te beoordelen.

Er dient dan ook als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 30 maart 2017.