Consument heeft risico genomen door niet bij DUO te verifiëren of stopzetting van het studenten reisproduct daadwerkelijk was geslaagd

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vervoerbewijs    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 102485

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het bezwaar van de consument tegen drie boetes à raison van € 97 per 14 dagen wegens een te laat gerealiseerde stopzetting van het studentenreisprodukt.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de consument in december 2014 haar opleiding Kunstzinnige Therapie had afgebroken in verband met haar zwangerschap en daardoor niet meer in aanmerking kwam voor het studentenreisprodukt heeft zij dat recht op 28 december 2014 stopgezet bij een ophaalautomaat van de ondernemer te Haarlem. Bij die gelegenheid verscheen een melding op het scherm dat de stopzetting was geslaagd. Zij is daar in goed vertrouwen op af gegaan en ging er van uit aldus aan haar verplichting te hebben voldaan en heeft niet alsnog gecontroleerd (bij DUO) of het studentenreisprodukt daadwerkelijk was stopgezet. Zij heeft na 28 december 2014 niet meer van het studentenreisprodukt gebruik gemaakt. Kennelijk is de stopzetting niet correct verwerkt, waardoor zij boetes heeft opgelopen. Uiteindelijk heeft zij het studentenreisprodukt alsnog 12 februari 2015 stopgezet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het is niet mogelijk dat de eerdere stopzetting is geslaagd maar administratief niet goed is verwerkt. In dat geval zou de latere stopzetting niet kunnen zijn geslaagd. Dus is de eerste poging mislukt of heeft deze niet plaatsgevonden. De student kan 5 dagen na succesvolle stopzetting (waarbij het produkt onmiddellijk van kaart wordt verwijderd) bij DUO checken of de stopzetting is geregistreerd. De student is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze stopzetten van het studentenreisprodukt. 

Beoordeling van het geschil

Hoewel aangenomen moet worden dat de consument te goeder trouw heeft gemeend dat het stopzetten bij de ophaalautomaat op 28 december 2014 was geslaagd heeft zij niettemin een risico genomen door niet bij DUO te controleren of dat ook werkelijk zo was. Die controle wordt aanbevolen op de internetsite van het studentenreisprodukt (www.studentenreisproduct.nl) en naar moet worden aangenomen was dat ten tijde van de onderhavige eerste poging tot stopzetting niet anders.

Uitgaande van de goede trouw van de consument is het verschuldigd worden van 3 boetes een hard gelag. Anderzijds is het begrijpelijk dat de ondernemer zich wil wapenen tegen ongeoorloofd gebruik van het studentenreisprodukt in het geval niet langer recht op studiefinanciering, waaraan het studentenreisprodukt is gekoppeld, bestaat. Nu het in de macht van de consument lag de aanbeveling om de beweerdelijke stopzetting bij DUO te verifiëren op te volgen maar dat niet heeft gedaan kan de balans niet in haar voordeel doorslaan.

De commissie laat voor wat het is hetgeen over en weer is gesteld over de, overigens niet geslaagde, pogingen van de consument om door het aanvragen van een correctie stopzetdatum de boetes te ontlopen. De ondernemer heeft er in haar verweer op gewezen dat het in dat verband niet zozeer om gaat óf het produkt is stopgezet, maar veeleer of een daadwerkelijke stopzetting tijdig heeft plaatsgevonden, hetgeen een plausibele uitleg lijkt.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 9 augustus 2016.