Consument is flauw gevallen in verband met diabetes omdat taxi niet kwam. Consument heeft particuliere taxi genomen.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX09-0048

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een taxirit van [plaats 1] naar [plaats 2] op 1 april 2009.   De consument heeft op 9 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik zou om 15.00 uur op 1 april 2009 worden opgehaald bij het [kantoorgebouw] aan de [laan] om naar [mijn huis] te worden gebracht. Om 15.00 uur was er geen taxi. Na een uur (om 16.00 uur) heb ik gebeld met de mededeling dat ik voor [het kantoorgebouw] stond te wachten. Om 17.00 uur heeft de receptioniste van het [kantoorgebouw] gebeld met de mededeling dat ik voor [het kantoorgebouw] stond te wachten. Vervolgens is er weer gebeld naar [de gehandicaptenvervoerstaxi] door de receptioniste.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is beslist niet zo dat ik de taxi heb besteld voor [het theater]. Overigens is de receptie van het [theater] dezelfde als die van [het kantoorgebouw]. Ik ben al vele malen van [mijn woonplaats] naar [het kantoorgebouw] vervoerd.   Ik lijd aan suikerziekte en moet op tijd eten. Op een gegeven ogenblik ben ik flauwgevallen. Toen is besloten om een particuliere taxi te huren. Dat heeft een bedrag van € 142,30 gekost.   De consument verlangt vergoeding van het bedrag van € 142,30.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Gebleken is dat de consument de taxi heeft besteld voor [het theater] en niet voor [het kantoorgebouw]. Dat blijkt uit de band die van het gesprek is opgemaakt. De band kan door een lid van de commissie worden afgeluisterd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is niet uitgesloten dat de consument zich heeft vergist bij het bestellen van de taxi en in plaats van [het kantoorgebouw], [het theater] heeft genoemd. Door de ondernemer is niet weersproken het door de consument ter zitting gestelde dat zij zelf en vervolgens de receptioniste van [het kantoorgebouw] twee maal de ondernemer hebben opgebeld met de mededeling dat de consument stond te wachten voor [het kantoorgebouw] aan [de laan] te [plaats]. Ook al zou de consument zich hebben vergist bij het boeken van de rit, dan heeft zij dat voldoende hersteld door zelf en via de receptioniste te spreken van [het kantoorgebouw]. Aan het horen van de band komt de commissie dan ook niet toe.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 142,30. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies. De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie op 9 oktober 2009.