Consument is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het contract

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten / Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 124290

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Als de consument door een medewerkster van de ondernemer gebeld wordt of zij tevreden is met haar abonnement, komt zij erachter dat zij sinds 2008 nog een ander abonnement had lopen bij de ondernemer, wat zij nooit gebruikt had. Volgens de ondernemer is er een rechtsgeldig contract afgesloten. De consument heeft al die jaren geen bezwaar gemaakt tegen de facturen, zodat de ondernemer geen reden had om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van het contract. De commissie is het met de ondernemer eens.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Zij werd door een medewerkster van de ondernemer gebeld met de vraag of zij tevreden was met haar beide abonnementen terwijl zij niet beter wist dan dat zij maar één abonnement had. Uit onderzoek is gebleken dat op 5 november 2008 een abonnement is afgesloten maar de consument herkent het nummer niet en heeft daar zeker geen gebruik van gemaakt.
Al 10 jaar is er geen activiteit op dit telefoonnummer. De kosten voor dit abonnement bedragen € 8,– per maand. Omgerekend heeft de consument € 1.000,– in totaal betaald. Zij wil dat teruggestort hebben op haar rekening.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Deze overeenkomst is op 5 november 2008 aangegaan en betreft een sim only abonnement van € 7,50 per maand. De overeenkomst is op 29 april 2019 beëindigd naar aanleiding van een telefonische opzegging. Uit coulance heeft de ondernemer de abonnementskosten van de laatste 6 maanden gecrediteerd.
De klacht is ongegrond want de consument heeft op 5 november 2008 het bijbehorende contract ondertekend en zich gelegitimeerd met haar rijbewijs. Voor de ondernemer is er geen reden aan te nemen dat iemand anders deze overeenkomst is aangegaan. Niet bevestigd kan worden dat 10 jaar geen gebruik gemaakt is van de simkaart omdat de gebruiksgegevens maar voor korte duur bewaard worden. Omdat de overeenkomst niet is opgezegd is deze na het verstrijken van de minimale contractduur voortgezet voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst wordt uitsluitend op verzoek van een contractant beëindigd.
Daarnaast zijn de kosten voor het abonnement maandelijks bij de consument in rekening gebracht. Zij heeft nooit bezwaar gemaakt tegen de gefactureerde kosten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op initiatief van de ondernemer is navraag gedaan naar de abonnementen die de consument had. Op die manier is de consument er achter gekomen dat een abonnement op haar naam liep dat zij niet kende. Er moet van worden uitgegaan dat zij dit abonnement is aangegaan. Het is na 10 jaar moeilijk te achterhalen wat de precieze gang van zaken is geweest. Door het maandelijks betalen van het abonnementsgeld heeft de consument het doen voorkomen dat zij het abonnement erkende. In die zin was er geen reden voor de ondernemer te vermoeden dat dit niet juist zou kunnen zijn. Nog afgezien van de onmogelijkheid – behalve in het geval niet betaald wordt – voor de ondernemer om het abonnement te stoppen als de consument niet opzegt. Het is in die zin maar goed dat de ondernemer op eigen initiatief navraag heeft gedaan. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, bestaande uit mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer H.W. Zuur en de heer B. van der Rhee, leden, op 19 augustus 2019.