Consument klaagt over bouwwerkzaamheden bij verblijf, maar geeft ondernemer geen mogelijkheid voor oplossing

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 44470/58386

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het bij de ondernemer geboekte verblijf. In de omschrijving stond dat tot en met de zomer van 2020 bouwwerkzaamheden vlak bij de woning zouden plaatsvinden, maar tot ergernis van de consument heeft ze hier erg veel hinder aan over gehouden. De consument vindt niet dat zij zulke erge overlast hoefde te verwachten. De ondernemer geeft aan dat de consument niet heeft geklaagd tijdens de vakantie, terwijl was vermeld dat dit mogelijk was. Daardoor is de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld de situatie te beoordelen en hier een oplossing voor te bieden. De commissie oordeelt dat de consument niet de ondernemer van haar klachten op de hoogte heeft gesteld, waardoor de ondernemer niet in de gelegenheid is gesteld om ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen om de klachten op te lossen of een alternatief te bieden. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2020 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een vakantiewoning voor één persoon te Ouddorp (Nederland) op basis van logies, voor de periode van 13 juni 2020 t/m 20 juni 2020 voor de som van € 812,52.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mijn verblijf is op een teleurstelling uitgelopen. Het zou gaan om een karakteristiek, vrijstaand huis met enorme tuin vlak bij het strand van Ouddorp dat op een steenworp afstand van de duinen zou zijn gelegen en waar je lekker kunt bijkomen op het mooie terras en genieten van de natuur en de privacy die dit vakantiehuis biedt. Het genieten van de rust en de natuur was enkel mogelijk in het weekeinde, maar daarna niet meer, want op circa 25 meter afstand werd een bungalowcomplex gebouwd. Dat betekende dat vanaf zeven uur in de ochtend gillende zaagmachines, knallende nietpistolen met bijbehorende ratelende compressoren, getimmer, gezaag, voortdurende rondrijdende heftrucks met irritante achteruitrijpiepjes. Door de zuidenwind waaiden alle geuren, geluiden en stofwolken over het huisje. Dieseldampen waaiden vanaf de weg vlak achter de schutting (afstand huis circa tien meter) de tuin in. Ratelende drilboren. Snerpende cirkelzagen. Dezelfde vorkheftruck reed voortdurend rondjes vanaf het park naar de voorkant om op het oude (nu omheinde) parkeerplaatsje materialen te halen of te brengen. Zware vrachtwagens over de stoffige, droge bouwplaats die dikke stofwolken de tuin in lieten waaien. Het huis in aanbouw aan de voorkant kreeg een dag lang van een bonkende betonpomp zijn nieuwe vloer. De hele dag radio 538 met erdoor luid schreeuwende bouwvakkers. En dat vijf dagen tot na vijf uur in de middag.
Weliswaar werd in de beschrijving aangegeven dat er tot en met de zomer van 2020 bouwwerkzaamheden vlak bij de woning door de bouw van een nieuw vakantiepark zouden plaatsvinden, maar dit had ik niet hoeven te verwachten.
De consument verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft via internet bij ons de betreffende vakantiewoning geboekt voor de periode van 13 juni 2020 tot en met 20 juni 2020. Op de website wordt informatie weergegeven betreffende de vakantiewoning en ook wordt vermeld dat er bouwactiviteiten in de omgeving plaatsvinden in verband met de bouw van een nieuw vakantiepark. De consument heeft tijdens het boekingsproces geen contact met ons opgenomen voor verdere informatie rondom de huisbeschrijving van de vakantiewoning en zelf de boeking geplaatst.
Ook heeft de consument niet ter plaatse geklaagd, hoewel de mogelijkheid daartoe duidelijk was vermeld. Wij zijn niet in de gelegenheid gesteld de situatie te beoordelen en zo nodig een alternatief aan te bieden. De consument heeft wel op 17 juni 2020 gemaild naar een algemeen mailadres, maar door de drukte is die mail pas later ingezien. In de mail is te lezen dat de consument toen al was vertrokken.

De reisorganisator heeft in een telefoongesprek met de consument een vergoeding aangeboden van € 100,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel, dat niet, althans niet voldoende is komen vast te staan dat de consument ter plaatse de klachten aan de accommodatieverschaffer, de hostess of een andere vertegenwoordiger van de ondernemer heeft medegedeeld, zodat de consument de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen om de ongemakken op te heffen, of een alternatief te bieden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.H.M. Boshuis, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 9 maart 2021.