Consument klaagt over het functioneren van zijn elektrische fiets

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 151857/173350

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In het onderhavige geschil klaagt de consument over het functioneren van het E-Bike systeem dat door de ondernemer op zijn bestaande racefiets is gemonteerd. De ondernemer geeft toe dat consument inderdaad problemen heeft gehad met het product. Deze problemen zijn volgens de ondernemer echter onder de garantie opgelost. De commissie concludeert uit de stukken en uit hetgeen door de consument ter zitting naar voren is gebracht dat is gebleken – en ook door de ondernemer erkend – dat het systeem van meet af aan niet naar behoren, en gebrekkig heeft gefunctioneerd. Gelet hierop stond het de consument vrij om de overeenkomst te ontbinden en te verlangen dat de koopsom aan hem werd terugbetaald. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2021 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zicht heeft verplicht tot de levering aan de consument van een Infinity E-Bike systeem, tegen een door de consument te betalen prijs van € 2.645,39.

De consument heeft de klacht op 3 maart 2021 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wilde zijn bestaande racefiets van een elektrische aandrijving voorzien en kreeg van een fietsendealer de naam van de ondernemer door als leverancier van een dergelijk systeem, waarbij de beide wielen worden vervangen en het achterwiel wordt voorzien van een elektromotor. Verder is sprake van een accu die in de bidonhouder wordt geplaatst, een nieuwe cassette en een display.

Kort na de aflevering merkte de consument dat geen sprake was van een constante ondersteuning. Ook bleken twee schroefjes van het motorhuis los te zitten. De onderdelen zijn door de ondernemer naar de Italiaanse fabrikant gestuurd en na zes weken met een nieuwe update teruggestuurd.

De problemen met de ondersteuning bleven bestaan en ook kon de accu maar tot 80% worden opgeladen. Op 12 juli 2021 zijn de onderdelen weer naar de fabrikant gestuurd en duurde het vijf weken alvorens de fiets kon worden opgeladen. De accu laadde nog steeds tot 80%.

Op 31 augustus 2021 sloeg het noodlot tijdens een fietstocht naar [stad] weer toe. Halverwege was er geen enkele ondersteuning meer, terwijl het display dat niet aangaf. De consument moest op eigen kracht naar huis fietsen. Dit was het breekpunt voor de consument. De consument lijdt aan een ongeneeslijke longziekte en zag het systeem als een mogelijkheid om te kunnen blijven fietsen. Het systeem gaf geen energie, maar kostte energie. Ook gaf de ondernemer aan dat hij een dergelijk systeem niet meer aan zijn klanten zou adviseren. Er zou worden uitgekeken naar een alternatief en alle onderdelen van het systeem werden bij de ondernemer achtergelaten.

Op 6 november 2021 kreeg de consument het bericht van de ondernemer dat zowel de fabrikant als de importeur het systeem niet wilden terugnemen. De ondernemer gaf aan het vervelend te vinden voor de consument. Maar daarbij bleef het. De consument had 18 weken geen gebruik van het systeem kunnen maken en nog geen 1000 km ermee kunnen rijden.

Op 19 november 2021 overhandigde de consument een brief met zijn klacht over het systeem aan de ondernemer, die daarop niet reageerde. Daarop heeft de consument bij brief van 6 december 2021 de overeenkomst ontbonden, omdat het product niet aan de verwachtingen voldoet. Hij verzocht het betaalde bedrag aan hem terug te betalen.

Ter zitting heeft de consument verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

Het systeem is in korte tijd driemaal defect geraakt en telkens niet goed gerepareerd, terwijl de reparatieduur enorm lang was. Het systeem bracht niet wat ervan verwacht werd. Gelet op de longaandoening van de consument is fietsen heel erg belangrijk voor hem. Daarvan was de ondernemer op de hoogte. De insteek van de consument was om er samen uit te komen. Dat bleek niet mogelijk. Het systeem is van de fiets gehaald en indertijd bij de ondernemer ingeleverd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft inderdaad problemen met het product gehad. Die zijn onder garantie opgelost. De wereld is vertraagd en lam gelegd door corona. Ook is er op een aantal vlakken een ander advies gegeven, maar dat waren duurdere mogelijkheden, waarvoor niet werd gekozen. Inmiddels is het wiel in Italië hersteld en ligt het klaar om te worden afgehaald. De consument wil zijn geld terug, maar het is geen voorraadproduct, maar speciaal voor hem hersteld. De fabrikant zegt dat alles volledig is hersteld.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over het functioneren van het E-Bike systeem dat door de ondernemer op zijn bestaande racefiets is gemonteerd.

De ondernemer voert verweer.

De commissie volgt het standpunt van de consument.

Uit de stukken en uit hetgeen door de consument ter zitting naar voren is gebracht is gebleken – en ook door de ondernemer erkend – dat het systeem van meet af aan niet naar behoren, maar gebrekkig heeft gefunctioneerd. De consument heeft de ondernemer bij herhaling en met geduld in staat gesteld om de gebreken te verhelpen, maar de ondernemer is daarin niet tijdig geslaagd. Dat het systeem vele maanden later naar zeggen van de ondernemer en in navolging van de fabrikant is hersteld, is naar het oordeel van de commissie te laat, zodat de ondernemer in verzuim is geraakt.
Het beroep van de ondernemer op corona slaagt niet nu dat verweer in het geheel niet met feiten is onderbouwd, nog daargelaten of een dergelijk verweer aan de consument als overmacht zou kunnen worden tegengeworpen.

Gelet hierop stond het de consument vrij om de overeenkomst te ontbinden en te verlangen dat de koopsom aan hem werd terugbetaald.

De commissie zal dit verzoek van de consument dan ook honoreren. Termen om een gebruiksvergoeding ten laste van de consument in rekening te brengen zijn niet aanwezig gelet op het zeer beperkte en kortdurende gebruik van het systeem door de consument.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart voor recht dat de koopovereenkomst van 4 februari 2021 bij brief van de consument van 6 december 2021 is ontbonden. Dit brengt mee dat alle onderdelen van het systeem, voor zover dat nog niet is geschied, aan de ondernemer dienen te worden terug geleverd waartegenover de ondernemer gehouden is de koopsom van € 2.645,39 aan de consument terug te betalen.

Een en ander dient te geschieden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer aan de consument het betaalde klachtengeld van € 77,50 te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, drs. W. Nienhuis en P.G. Nieuwenhuijse, leden, op 11 oktober 2022.