Consument klaagt pas na gestopt te zijn met de cursus

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Wijze van klagen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: PON09-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in het derde kwartaal 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van een twaalf daagse cursus binnenhuisarchitectuur op zaterdag te [plaatsnaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 965,15.   De consument heeft op 8 december 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De cursus voldoet niet aan hetgeen beloofd wordt door de ondernemer. Beloofd is namelijk dat ik na afloop van de opleiding niet alleen in staat ben om een compleet interieur te ontwerpen maar ook om dit ontwerp in de praktijk uit te voeren. Tijdens de cursus werd er weinig informatie verstrekt door de docent. De lessen hadden betrekking op architectuur en niet op het interieur. De manier van lesgeven was ook niet goed. Er werd heel veel letterlijk uit het boek behandeld en te weinig praktijkvoorbeelden gegeven. Ook werd er te weinig materiaal meegebracht om tot een goed beeld te komen, zodat je ook weet wat je de mensen kan adviseren. Op 8 november 2008 heb ik samen met twee collega`s mijn ontevredenheid over de inhoud van de cursus per brief aan de docent kenbaar gemaakt. Ik heb met de cursus iets gekocht wat niet ‘werkt’, terwijl de ondernemer geen alternatief naar mijn zin biedt. Cursus in [plaatsnaam] of in de avonduren dan wel overdag past mij namelijk niet.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Iedere lesdag werd zes uur les gegeven. Ik was over de inhoud van de lessen niet tevreden. De alternatieven, die mij werden aangeboden, kon ik niet accepteren vanwege werk overdag en zorg voor de kinderen. [Plaatsnaam] is een stad waar ik niet graag kom. Voor het overige handhaaf ik mijn standpunt.   De consument verlangt restitutie van het lesgeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De docent is zeer ervaren in het lesgeven, in de architectuur en hij kan uitstekend tekenen. Hij doceert al lang voor ons en wij hebben nooit klachten over hem ontvangen. Wel is het zo dat het lesmateriaal niet op tijd kwam. Daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden. De consument kon voldoende leren om in de praktijk aan de slag te gaan en om haar kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. In het begin wordt aandacht aan de architectuur besteed en uit het boek gedoceerd om de consument houvast te bieden. Materiaalvoorbeelden hebben wij niet beloofd. Het is aan de docent hoeveel gebruik hij daarvan wil maken. De eerste klacht over de docent hebben wij pas op 9 december 2008 ontvangen. De docent is overigens van mening dat de consument geen ruimtelijk inzicht heeft en maar 5 lessen heeft gevolgd. Haar beslissing om te stoppen stond al vast en ze stond niet open voor alternatieven. Wij hebben de consument dezelfde cursus aangeboden, uiteraard door een ander docent gegeven, op zaterdag in [plaatsnaam] of dinsdagavond/dinsdag overdag in [plaatsnaam]. Wij hebben daarmee de consument een redelijke oplossing aangeboden en restitueren het lesgeld niet.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De groep bestond uit 12 leerlingen, waarvan drie leerlingen klaagden over de docent. De overige zijn de lessen blijven volgen en hebben ook met succes deelgenomen aan een landelijk examen. Wij handhaven dan ook ons standpunt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht over de kwaliteit en de inhoud van de lessen en de wijze van lesgeven door de docent acht de commissie ongegrond, nu de grote meerderheid van de leerlingen geen klachten daarover hadden.   Hierbij komt dat de consument eerst met de cursus is gestopt op 6 december 2008 en daarna pas op 8 december 2008 de klacht heeft ingediend, waarna zij de aangeboden alternatieven heeft afgewezen zonder in gesprek te gaan met de ondernemer.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 17 augustus 2009.