Consument koopt een kindvriendelijke en onderhoudsvrije bamboecomposiet vlonder. Vlonder splintert en blijkt niet onderhoudsvrij. Voldoet dus niet aan hetgeen consument mocht menen te hebben gekocht

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91271

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 oktober 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van een kindvriendelijk houten terras, vijver en pergola, alsmede tot het deels bestraten van de achtertuin en het bestraten van de voortuin tegen het daarvoor door de consument te betalen bedrag van € 9.846,31. Het werk is opgeleverd op of omstreeks 21 oktober 2011. De consument heeft op 23 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft het werk niet deugdelijk uitgevoerd en ook niet met deugdelijke materialen.

Ten aanzien van het terras had de consument voorgesteld om Cumaru hout te gebruiken. Op advies van de ondernemer heeft hij voor het terras uiteindelijk gekozen voor een bamboe-composiet materiaal. Dat is vervolgens in de lak/olie gezet. Na de winter heeft de consument geconstateerd dat verschillende planken begonnen te kieren. Bovendien is vastgesteld dat het materiaal splinterde. De dochter van de consument heeft hierdoor meermaals grote en kleine splinters in haar voet gekregen.

Op een aangetekend schrijven van 4 december 2012 heeft de consument pas op 8 januari 2013 een antwoord ontvangen. De ondernemer heeft echter de problemen in 2013 niet opgelost. Op aanschrijvingen van de door de consument ingeschakelde rechtsbijstandverlener heeft de ondernemer in 2014 niet meer gereageerd.

De consument heeft andere bedrijven naar de terrasvloer laten kijken, maar die durven vanwege onbekendheid met het materiaal niet aan te geven wat herstel van de problemen kost of hoe dat kan plaatsvinden. Ondertussen houdt het splinteren en scheuren van het materiaal aan en zijn aan de kopse kant planken krom getrokken.

Voorts zijn nog andere gebreken naar voren gekomen. Dat betreft met name de navolgende punten:
• onder de vlonder liggen gewone houten balken in plaats van hardhouten balken;
• de vlonder wordt te heet om op te lopen;
• de vlonder verzakt en wiebelt;
• de afwatering van de vlonder is niet voldoende, de vlonder vertoont mosgroei, is glad en begint te rotten;
• naast de vlonder is geen opsluitband gebruikt;
• de pergola staat scheef;
• voor de bestrating zijn gebruikte stenen geleverd die beschadigingen vertonen en lijmresten;
• er is een verkeerde vijverpomp geleverd, die de consument heeft moeten vervangen omdat hij defect was geraakt;
• de vijverrand is niet goed bevestigd;
• voor de vijver is slechts 1 iris geleverd, terwijl er € 750,– was gereserveerd voor beplanting.

Op 12 juni 2014 heeft een bezoek plaatsgevonden van de ondernemer en personen van de fabrikant van het vlondermateriaal. Deze hebben het standpunt ingenomen dat de oorzaak voor het probleem met de vlonder was gelegen in onvoldoende en/of ondeugdelijk onderhoud.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument nog opgemerkt dat er meerdere planken zijn gescheurd. De vijverpomp heeft de consument zelf vervangen, omdat de ondernemer niet reageerde op klachten van de consument. Meer dan één iris heeft de ondernemer nooit geleverd.

Een rapport van de leverancier van de bamboe vlonder heeft de consument nooit ontvangen. Een onderhoudsvoorschrift voor de vlonder heeft de consument nooit ontvangen. Hij ging ervan uit dat het een onderhoudsvrij of onderhoudsarm product zou zijn. Zou de consument meteen hebben gehoord dat hij de vlonder jaarlijks moet borstelen met een silicium schijf, dan had hij nooit voor dit materiaal gekozen. Kennelijk was dit bij de ondernemer ook niet bekend.

Op basis van wat de consument nu weet is herstel geen optie meer. Hij wil de vloer vervangen, maar ondanks een toezegging daartoe heeft de ondernemer daar geen offerte voor toegestuurd.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De klachten zijn al vrij snel na de aanleg van de vlonder ontstaan. Er braken en breken stukken uit de planken. Ik vermoed dat er iets mis is gegaan met het composietmateriaal bij het produceren van de planken.

Ik heb niet veel vertrouwen meer in het materiaal en in de ondernemer. Het bedrijf dat de planken aan de ondernemer heeft geleverd levert dit materiaal nu niet meer. En de ondernemer reageert niet of nauwelijks op berichten van mijn kant. Op het voorstel om een offerte te sturen voor vervanging van de planken door een ander materiaal heb ik tot op de dag van vandaag nog geen offerte gezien. We zitten nu al 3,5 jaar te wachten op een oplossing en er gebeurt gewoon niets.

Ook blijf ik erbij dat we geen planten hebben gehad. Zo wacht ik nog steeds op een rozenbottelstruik.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument is deels gegrond, maar vindt deels ook zijn oorzaak in gebrekkig onderhoud. De afspraak is gemaakt dat de ondernemer een offerte zal sturen voor vervanging van de vlonder door een nieuw terras van een door de consument uit te kiezen houtsoort. De consument kan dan kiezen tussen herstel overeenkomstig het voorstel van de deskundige of vervanging van het terras. De ondernemer kan zich vinden in het rapport van de deskundige en de voorgestelde herstelwerkzaamheden.

Tot slot merkt de ondernemer op dat de aanneemsom € 9.203,43 heeft bedragen, waarvan de consument € 8.692,35 heeft betaald. Er staat volgens de ondernemer nog een bedrag open van € 511,08.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik ga verder geen probleem maken over de betaling van die € 500,–. Die betaling betrof werk aan de voortuin dat niet in de offerte was meegenomen en dat contant zou worden afgerekend. Maar ik wil daar geen nietes-welles-discussie over gaan starten. Als het bedrag betaald is, is het betaald.

Ik heb de consument het composietmateriaal in mijn showroom laten zien. Samen hebben we toen besloten om voor dit materiaal te kiezen. Het is juist dat is gevraagd om een kindvriendelijk materiaal. Ik heb van de leverancier van dit composietmateriaal begrepen dat het niet zou gaan splinteren. Bij de planken die ik in mijn showroom heb liggen heb ik nooit problemen met splinteren gehad. Had de consument voor cumaru-hout gekozen, dan zou op termijn het probleem veel groter zijn geweest. Het al dan niet uitvoeren van onderhoud is niet de oorzaak voor het krom trekken of het splinteren. Er is ook niet echt sprake van splinteren: het gaat meer om een soort haartjes die overeind gaan staan. Ik heb meer vlonders van dit materiaal gemaakt en heb verder nergens klachten als deze gekregen.

Voor wat betreft de verzakking kan ik u zeggen dat in Almere niemand langer dan één jaar garantie krijgt op verzakking van bestrating. In Almere verzakt alles. De steentjes voor de bestrating waren nieuw, maar de consument wilde een bestrating die de uitstraling had van een oude. Daarom zijn getrommelde Waalsteentjes gebruikt. Van de pomp kan ik u niets zeggen. Ik weet niet of die bijvoorbeeld een hele winter in de vijver is blijven zitten en wellicht kapotgevroren is.
We hebben beslist meer dan één lis geleverd. En voor de constructie van de pergola was een bijzondere reden. In overleg met de echtgenote van de consument is die zo gebouwd. Maar als het anders moet, dan wil ik dat graag veranderen.

Ik denk dat het verwijderen en afvoeren van de vloer en leveren van een vlonder van een materiaal naar keuze van de consument ongeveer € 1.400,– zal kosten. Ik bied aan om dit kosteloos te leveren en de bestaande vloer dan af te voeren. Die wil ik dan wel terug hebben. Maar kiest de consument voor cumaru-hout, dan geef ik geen garantie dat de nieuwe vlonder niet gaat splinteren. En dan maak ik meteen de pergola en als de consument dan ook nog wat planten wil hebben, is dat voor mij ook geen probleem.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De consument heeft de navolgende punten aan de orde gesteld:
Het geleverde terras/vlonder van composiet bamboe vertoont splinters, krommingen, scheuren, verzakkingen en rotte plekken.
• het raamwerk onder de bamboeplanken is niet van hardhout zoals vermeld in de offerte;
• de vlonder wiebelt en de afwatering is niet goed;
• er is geen opsluitband onder het terras aangebracht ter voorkoming van uitspoelingen;
• er zijn gebruikte stenen gebruikt i.p.v. nieuwe stenen;
• de pergola staat scheef;
• de vijverrand is niet goed bevestigd en er is een vijverpomp met onvoldoende capaciteit geleverd;
• er is slechts één plant (iris) geleverd terwijl er in de offerte € 750,- aan beplanting is opgenomen;
• de consument heeft geen VHG garantie certificaat en Algemene voorwaarden ontvangen. Volgens de ondernemer is er een garantie van 10 jaar.

De bamboe composiet planken van de vlonder vertonen op enkele plaatsen gebreken. Eén plank is gescheurd, één plank trekt krom en één plank laat stukjes composiet materiaal los. Op meerdere plaatsen is de mes en groef verbinding uit elkaar gegaan. Aan de buitenzijde ligt de grondslag tegen de onderkant van de composietplanken. Er is geen opsluitband aanwezig.

Op de hoek van de vijver is de vlonder verzakt. Het vlonderpad naar het tuinhuis ligt onstabiel c.q. de tegels waarop het raamwerk ligt, zijn ten opzichte van elkaar verzakt. Er is mos en vuil aanwezig op de planken. Kleine uitstekende deeltjes c.q. splinters in de composietplanken zijn hier en daar aanwezig. Het raamwerk is gemaakt van geïmpregneerd hout.

De waalformaat klinkers vertonen een mengeling van uiteenlopende kleuren. Het is niet te beoordelen of er gebruikt materiaal is verwerkt tijdens de aanleg. Een beoordeling van de hoeveelheid van het geleverd plantmateriaal in voorjaar 2012 is niet meer mogelijk: er is inmiddels een periode van drie jaar verstreken.

De liggende bovenbalkjes van de pergola zijn bij het tuinhuis aan de ene kant aan de buitenzijde van de staander bevestigd, en bij de andere staander (die tegen het tuinhuisje staat), er kops tegenaan gezet. Er is geen haakse verbinding ontstaan. De staander aan de andere kant (aan de achterzijde) is gemaakt van twee losstaande balkjes, anders dan de overige drie staanders.

De vijverrand is inmiddels door de consument opnieuw geplakt en ligt niet meer los. De waterpomp is door de consument vervangen door een andere pomp. Beoordeling van de oude pomp is niet meer mogelijk.

Herstel is mogelijk door de beschadigde vlonderplanken te vervangen door nieuwe bamboe composiet planken. De loszittende mes en groef verbindingen kunnen opnieuw in elkaar gezet worden. De verzakte tegels onder de liggers van het raamwerk zodanig uitvullen dat de vlonderplanken gelijk komen te liggen met de vijverrand en dat de gehele vlonder stabiel ligt.

De grondslag langs de buitenzijde van de vlonder opvangen middels het plaatsen van opsluitbandjes 5.15.100 cm. De uitstekende, kleine deeltjes c.q. splinters bestrijden door (direct na het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden) eenmalig de jaarlijkse onderhoudsbeurt uit te voeren volgens het on-derhoudsschema van de fabrikant.

De liggende bovenbalk van de pergola, die kops bevestigd is aan de staander, aan de andere zijde ook kops bevestigen aan de staander. Vanaf deze staander, tot tegen het tuinhuisje een nieuwe liggende bovenbalk aanbrengen aan de buitenzijde, idem de overige 3 zijden. De staander aan de achterzijde, die bestaat uit twee balkjes, verwijderen en een staander terugplaatsen in maat en uitvoering conform de overige staanders.

De hoeveelheid te leveren beplanting en de vraag of er nieuwe waalformaat klinkers geleverd zijn kan de deskundige nu, na drie jaar, niet meer controleren. De met het herstel gemoeide kosten begroot de deskundige op € 1.772,–, als gespecificeerd in zijn rapport.

Tot slot heeft de deskundige nog opgemerkt dat in de offerte niet is aangegeven dat het raamwerk onder de vlonder van hardhout moet zijn. De consument heeft geen voorschriften ontvangen voor het onderhouden van de bamboe vlonderplanken, zoals de fabrikant voorschrijft.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat de consument voor een vlonder van bamboecomposiet heeft gekozen vanwege het feit dat hij een kindvriendelijke vlonder wilde hebben die onderhoudsvriendelijk en splintervrij zou zijn. Uit het rapport van de deskundige volgt dat in de planken hier en daar splinterdeeltjes aanwezig zijn, dat een plank is gescheurd, dat een ander plank krom is getrokken en dat van een derde plank stukjes composietmateriaal loslaten.

De commissie is van oordeel dat de consument aldus een vlonder heeft gekregen die niet voldoet aan de verwachtingen die de consument daar op grond van de totstandgekomen overeenkomst redelijkerwijs van mocht hebben. Voorts staat vast dat de ondernemer de klachten van de consument niet deugdelijk heeft verholpen. Ook een toezegging om met een voorstel voor een andere oplossing te komen (in de vorm van een offerte voor de levering van een vervangende vlonder van een ander materiaal) is de ondernemer niet nagekomen.

Ingevolge artikel 6:265 BW geeft elke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de wederpartij van degene die tekortschiet de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. De commissie is van oordeel dat afdoende is gebleken dat de ondernemer is tekortgeschoten en ook in verzuim is geraakt door de klachten van de consument niet op te lossen.

Gelet op enerzijds het voorstel van de ondernemer ter zitting en anderzijds de opmerking van de consument bij gelegenheid van de zitting dat hij geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer, is de commissie van oordeel dat een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst (namelijk voor zover deze betrekking heeft gehad op de vlonder) het best aansluit bij een oplossing zoals partijen die zelf voor ogen hebben.

Dit komt erop neer dat de ondernemer de vlonder en brug van bamboecomposiet moet demonteren en afvoeren zonder dat daar kosten voor in rekening gebracht worden. Voorts dient de ondernemer de consument de aankoopsom voor de materialen te vergoeden, volgens de offerte van 10 oktober 2011 € 1.632,– exclusief btw, zijnde € 1.942,08 inclusief de berekende 19% btw. Van de berekende arbeid (€ 3.150,– exclusief btw) zal een deel besteed zijn aan het bouwen van de brug en vlonder. De commissie zal de ondernemer echter niet gehouden achten om dat deel te vergoeden, omdat de consument ondertussen wel vier jaar lang gebruik heeft kunnen maken van de vlonder en brug. Onbruikbaar waren zij niet, want met schoeisel aan de voeten konden en kunnen de gevolgen van het splinteren voor een belangrijk deel worden ondervangen.

Bij het aanleggen van een nieuwe vlonder kan het probleem van de verzakking en de opsluitband worden meegenomen en opgelost. Voor wat betreft de constructie van de pergola heef de consument ter zitting niet weersproken dat die in overleg met zijn echtgenote en volgens haar wens is gemaakt. In dat geval is de commissie van oordeel dat geen gronden bestaan om de ondernemer gehouden te achten om die constructie aan te passen. Zo de consument dat wenst, kan ook dit aangepakt worden bij de aanleg van een nieuwe vlonder en brug.

Het uiterlijk van de steentjes laat zich verklaren door het trommelen. Dat gebruikte stenen in de bestrating zijn gelegd acht de commissie niet aangetoond. De problemen met de vijver zijn, zo begrijpt de commissie, inmiddels opgelost. Een oorzaak voor het defect raken van de vijverpomp heeft de commissie niet kunnen vaststellen, zodat niet is gebleken dat de kosten voor het vervangen van de pomp voor rekening van de ondernemer zouden moeten komen.

Met betrekking tot de vraag of de ondernemer alle bij de overeenkomst betrokken planten heeft geleverd merkt de commissie op dat partijen van mening verschillen: de consument merkt op dat nauwelijks planten zijn geleverd en de ondernemer betwist dat. De deskundige heeft dienaangaande blijkens zijn rapport niets meer kunnen vaststellen. In dat geval kan de commissie niet in voldoende mate vaststellen dat de ondernemer op dit punt een contractuele verplichting niet zou zijn nagekomen en dus nog planten zou moeten leveren.

Het voorgaande voert dan tot na te melden beslissing.

Beslissing

De tussen partijen totstandgekomen overeenkomst wordt gedeeltelijk ontbonden verklaard, te weten: voor wat betreft de levering en verwerking van bamboecomposiet in een vlonder en brug. Dit betekent dat de ondernemer de vlonder en brug moet demonteren en afvoeren en de consument de aankoopsom dient te vergoeden, zijnde € 1.942,08 inclusief btw.

Een en ander dient te geschieden binnen 8 weken na verzenddatum bindend advies.

Partijen dienen elkaar in gelegenheid te stellen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 10 maart 2015.