Consument mocht op basis van haar verzoek om een rolstoeltoegankelijk huisje en het aanbod daarop gedaan door ondernemer verwachten dat dit aanbod aan haar verzoek zou voldoen.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96910

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 10 tot 13 april 2015 voor een bedrag van € 673,80 (exclusief toeristenbelasting).

De consument heeft op 13 april 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Toen we op 10 april 2015 in de middag bij de vakantiewoning aankwamen bleek deze niet rolstoeltoegankelijk, wat we bij de boeking wel uitdrukkelijk hadden gevraagd. Na 2 uur wachten heeft de technische dienst houten platen gehaald en neergelegd en na het verwijdering van wat struiken kon ik de woning in. We kwamen vervolgens tot de ontdekking dat mijn rolstoel niet in de badkamer beneden paste en dus douchen niet zou gaan en het toilet niet bereikbaar was. Ook het toilet in de gang was met de rolstoel niet bereikbaar. Daarom moest ik tijdens het verblijf mij in de keuken wassen en een emmer heeft moeten dienen als toilet. Ook was er in eerste instantie geen warm water. Nadat de ketel op druk was gebracht was dat gebrek verholpen. Verder was er geen wifi in de woning, terwijl dat bij de receptie wel was beloofd. De jacuzzi was niet aangesloten en er zat geen water in. Toen ik op zaterdag 11 april 2015 weg wilde kon dat niet omdat de platen nat waren geworden. Met behulp van een aantal aan elkaar geknoopte sleepkabels heb ik de woning verlaten. De woning voldeed in geen enkel opzicht aan de verwachting die we op grond van de met de ondernemer gesloten overeenkomst mochten hebben.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij de receptie werd ons verteld dat op het park één woning is, die rolstoeltoegankelijk is. Die was verhuurd aan een recreant, die niet rolstoelafhankelijk was. We hebben toen gevraagd of we niet konden wisselen, maar dat werd geweigerd.
Het gaat ons niet om de wifi en de jacuzzi, maar om het feit dat de woning niet rolstoeltoegankelijk was. Bij de boeking hebben we daar uitdrukkelijk om gevraagd, zoals is te lezen in onze e-mail aan de ondernemer van 22 december 2014.
We waren met een groep van 9 personen. Omdat het voor hen heel teleurstellend zou zijn geweest om direct weer te vertrekken hebben we uiteindelijk besloten om te blijven.

De consument verlangt een vergoeding van € 350,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft pas na de reservering, bij aankomst bij de woning op het park, gemeld dat hij een rolstoeltoegankelijke woning wilde. We hebben vervolgens, door houten platen aan te leggen, een voorziening getroffen zodat de consument de woning in kon. Bij de reservering heeft de consument niet aangegeven dat hij een jacuzzi en wifi in de woning wilde hebben. Voor zover de klachten hierop betrekking hebben zijn deze derhalve ongegrond.
Op 18 juli 2015 is coulance halve een tegoedbon aangeboden. De klacht is daarmee afgehandeld.
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft een e-mail bericht van 22 december 2014 overgelegd. Daarin geeft de consument aan dat hij graag voor de periode vrijdag 10 april tot maandag 13 april 2015 een huisje wil huren. Ook geeft de consument aan dat hij graag wil dat het huisje toegankelijk is voor een rolstoel, met badkamer en slaapkamer beneden. Ten slotte verzoekt de consument om een rookvrij huis met een sauna. Bij e-mail van 23 december 2014 heeft de ondernemer de boeking bevestigd. De ondernemer meldt in die e-mail dat de gereserveerde woning beschikt over een sauna en dat badkamer en slaapkamer op de begane grond zijn. Gelet hierop mocht de consument verwachten dat de vakantiewoning ook rolstoeltoegankelijk zou zijn. Vast staat dat dit niet het geval is geweest.

Nu de ondernemer niet aan de consument heeft geleverd wat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de ondernemer de consument een vergoeding verschuldigd voor het gederfde huurgenot. De commissie stelt de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. Daarbij heeft de commissie enerzijds rekening gehouden met het ongemak waarvan bij de consument sprake was al gevolg van het feit dat de woning niet geschikt was voor een rolstoel gebruiker. Anderzijds heeft de commissie ook rekening gehouden met het feit dat de consument niet eerder is vertrokken en dat door in totaal 9 personen gebruik is gemaakt van de voorzieningen in de woning en op het park. Aan de klacht over de jacuzzi en de wifi gaat de commissie voorbij, nu de consument ter zitting heeft gesteld dat wat hem betreft de klachten daarover niet het zwaartepunt vormen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 3 februari 2016.