consument niet de opdrachtgever, zodat hij niet-ontvankelijk is in zijn klacht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ontvankelijk    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114761

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat de ondernemer in 2016 werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de appartementen aan de Rubensstraat 1 tot en met 8 te Groningen, zulks in opdracht van een tweetal verenigingen van eigenaren. De consument was lid van een van de twee verenigingen en sinds 1 juni 2017 voorzitter van de vereniging van eigenaren van de nummers 1, 2,3 en 4. In 2016 was een ander contactpersoon van de verenigingen van eigenaren. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de consument niet ontvankelijk is in zijn klacht. De commissie onderschrijft dit standpunt. De consument heeft de klacht op persoonlijke titel ingediend, maar lijkt ook te willen optreden voor andere bewoners. Niet is gebleken dat de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt namens een van de wederpartijen van de ondernemer, de vereniging van eigenaren waarvan hij voorzitter is. Een besluit dienaangaande van die vereniging is niet overgelegd, zodat de commissie evenmin als de ondernemer kan beoordelen of de vereniging, de wederpartij van de ondernemer, heeft besloten het geschil aanhangig te maken.

Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.


Beslissing

De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven, bestaande uit
mr. D.J. Buijs, voorzitter, drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en G.D.H. Schipper, leden, op 23 maart 2018.