Consument ontvangt terecht een factuur voor de gemaakte kilometers buiten het kilometerbuget

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Gesubsidieerd vervoer    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110250

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vermeende boete, die de consument niet wenst te betalen.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument klaagt over het moeten betalen van een boete van € 1.700,– wegens gebruik van de Regiotaxi rolstoel behoevend.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt:

De consument heeft een Valys kilometerbudget van 550 kilometer. Daarbinnen kan zij met een zeer gereduceerd tarief reizen, daarbuiten moet zij het commerciële tarief, dat veel hoger ligt, betalen.

Bij het afspreken van een rit wordt iedere klant er altijd op gewezen als er sprake is van overschrijding van het kilometerbudget. Ook wordt standaard meegedeeld dat dan het hoge commerciële tarief gaat gelden.

De consument heeft desondanks de reizen buiten haar budget gemaakt en heeft vervolgens de facturen met het commerciële tarief gekregen tot een bedrag van € 1.700,–. Dat is dus geen boete maar het tarief voor de ritten buiten het kilometerbudget.

Inmiddels is er een betalingsregeling afgesproken, waarbij de consument een maandelijks bedrag van € 20,– betaalt. Haar Valyspas is geblokkeerd tot ze alle vorige ritten heeft betaald, dus heeft voldaan aan de betalingsregeling.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil is glashelder; de consument meent dat haar een boete is opgelegd. Dat is echter geen boete maar een vordering met betrekking tot betaling van buiten het Valyskilometerbudget gemaakte reizen, waarbij onweersproken is gebleven dat de consument iedere keer dat ze een buiten haar budget vallende rit wilde maken, op de overschrijding van haar budget en de kosten daarvan is gewezen.

De consument heeft het bij het verkeerde eind.

De klacht zal ongegrond worden verklaard.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, bestaande uit
mr  B. Hagendoorn, voorzitter, de heer M.H. van der Putten en mr. P. Rijpstra, leden, op 31 januari 2018.