Consument vindt dat haarextensions niet goed zijn aangebracht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 47530/77446

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de door de ondernemer aangebrachte extensions. Een week na het plaatsen van de extensions lieten deze op drie plekken los. Nadat deze extensions weer werden vastgezet, liet na enige tijd weer de helft van de extensions los. De consument verlangt creditering van het volledige bedrag. De ondernemer geeft aan dat het haar van de consument prachtig en goed is verlengd. De consument heeft zelf de verlenging verwijderd. De ondernemer heeft aangeboden om het haar te herstellen, maar de consument had hier geen belang meer bij. Volgens de commissie klaagt de consument niet over de kwaliteit van de extensions zelf, maar over de manier waarop deze zijn geplaatst. De commissie oordeelt dat de extensions door de ondernemer correct zijn geplaatst. Bij extensions kan het altijd voorkomen dat deze loskomen en opnieuw geplaatst moeten worden. Het aanbod om de extensions opnieuw te zetten vindt de commissie redelijk en de consument is hier dan ook onterecht niet op ingegaan. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 22 juli 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van extensions tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 911,–.

De behandeling vond plaats op of omstreeks 22 juli 2020.

Het geschil betreft de vraag of de extensions op de juiste manier zijn aangebracht.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 570,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
Een week na het plaatsen lieten de hairextensions op drie plekken los. De losse extensions zijn vervolgens weer vastgezet.

Een week later, de consument was op vakantie, liet de helft van de hairextensions weer los. De consument heeft toen zelf alles eruit gehaald. Vervolgens bleek dat de helft van de lengte van het eigen haar weg was. Er zaten heel veel happen in het haar.

Na de vakantie is de consument naar de ondernemer teruggegaan. Er is toen een afspraak gemaakt om ernaar te kijken en om het op te lossen.

Voorafgaand aan die afspraak is de consument naar een andere salon geweest om een onafhankelijke beoordeling te krijgen. De andere salon vond dat het niet normaal was dat het haar zover uitgesneden was. Ook zouden de extensions niet op de juiste manier geplaatst zijn.

Bij de ondernemer zouden de extensions opnieuw geplaatst worden. De consument wilde echter eerst overleggen, maar daar was geen ruimte voor.

De consument heeft € 250,– aanbetaald en daarna nog € 91,– betaald. Twee automatische incasso’s van € 285,– heeft de consument tegengehouden. Het werk is niet goed gedaan, de consument wil dan ook haar geld terug.

De consument verlangt creditering van het volledige bedrag en terugbetaling van € 341,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer is het haar van de consument prachtig en goed verlengd. Wat er van haar eigen haar geknipt is, is enkel datgene geweest wat nodig was om een mooi verloop te krijgen in de verlenging, waarvoor de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De consument heeft na de behandeling de salon dolgelukkig verlaten. Bij het volgende bezoek was nog steeds sprake van een mooie verlenging en een gelukkige consument.

De ondernemer heeft er geen zicht op wat er daarna allemaal met de haren gebeurd is. De consument heeft zelf de verlenging verwijderd. De ondernemer is het er niet mee eens dat slecht werk geleverd is.

De ondernemer heeft aangeboden om het haar weer in orde te maken, maar de consument heeft dat niet toegelaten.

De ondernemer heeft geen enkel bewijs gezien dat de verlenging echt heeft losgelaten en betwijfelt dat ook. Compleet loslaten en eruit vallen is onmogelijk. De consument haalt zelf de verlenging eruit waar ze nog voor moet betalen en buigt dit nu om in een klacht richting de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft door de ondernemer extensions laten plaatsen.

Uit de klacht van de consument blijkt niet dat de door de ondernemer geplaatste extensions niet in orde zijn. De consument heeft niet geklaagd over de kwaliteit van de extensions zelf.

Daarmee dient de commissie te beoordelen of de wijze, waarop de extensions door de ondernemer zijn geplaatst voldoet aan de eisen, die daaraan gesteld kunnen worden.

Voor zover de commissie kan beoordelen zijn de extensions door de ondernemer correct geplaatst. Het haarwerk heeft een behoorlijk volume. Om een natuurlijke overgang te scheppen dient het haar te worden aangepast. De extensions maken dan samen met het eigen haar een onlosmakelijk deel uit van de geknipte en gesneden coupe.

Het beeld zoals dat op de foto’s zichtbaar is geeft geen reden om aan te nemen dat er iets niet correct was, het is een beeld van een kapsel zoals dat aangepast is aan extensions. Het spreekt voor zich dat als de extensions verwijderd worden het haar een ander aanzien heeft dan een kapsel waar geen extensions in hebben gezeten.

De door de ondernemer gekozen wijze van bevestigen van de extensions is niet ongebruikelijk. Er zijn een aantal gangbare en deugdelijke manieren waarop extensies bevestigd kunnen worden, waarvan een bevestiging met ringetjes er één is.

Bij extensions in welke omvang dan ook kan het altijd voorkomen dat de extensions gedeeltelijk loskomen. Dat betekent niet dat de wijze, waarop de extensions geplaatst zijn niet deugdelijk geweest is. Het is niet ongebruikelijk dat een gedeelte van extensions opnieuw geplaatst moeten worden. Dat geldt zeker als er extensions zijn in de omvang en met het volume van de bij de consument toegepaste extensions.

De ondernemer heeft aangeboden om de extensions opnieuw vast te maken. Daar is zelfs een afspraak voor gemaakt. Daarmee heeft de ondernemer gehandeld zoals van de ondernemer verwacht mocht worden.
De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan om de extensions opnieuw te bevestigen alleszins redelijk. De ondernemer heeft dit aanbod gedaan voordat de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de commissie. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan en heeft daarmee de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld om overeenkomstig het aanbod te handelen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het bij de commissie in depot gestorte bedrag zal daarom aan de ondernemer worden doorbetaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag ad € 570,– wordt doorbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. F. H. C. M. van Schaijk, voorzitter, J. W. F. Oortwijn en mr. P. B. Vos, leden, op 29 april 2021.