consument zelf verantwoordelijk voor beschadigingen, ondernemer hoeft deze niet te herstellen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118793

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 augustus 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – wandafwerking – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.400,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks december 2017/ januari 2018.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft ons huis voorzien van renovliesbehang. Wij hebben sommige (vuile) plekjes schoongemaakt volgens de meegeleverde onderhoudsinstructie. Op deze plekken blijven duidelijk vegen over.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is geklaagd door de consument. Ik heb twee schilders gestuurd en deze werden tot hun verbazing geconfronteerd met heel veel vlekken/boenvlekken/beschadigingen. De conclusie van mijn schilders was dat het hoofdzakelijk beschadigingen/vervuiling betrof,  veroorzaakt door of tijdens de verhuizing. Het geschil is vanuit de consument ontstaan, omdat zij vinden dat het oversausen van de wanden waar vervuiling op zit voor mijn rekening moet komen. Dat is verre van reëel. Wij hebben in al die jaren dat wij dit werk doen geen huis gezien dat binnen 3 maanden zoveel vuil op de muren heeft. Dat is extreem en niet aan ons te wijten.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Constateringen:
Tijdens de rondgang is geconstateerd dat op diverse wanden in meer of mindere mate verkleuringen zijn waargenomen. Deze verkleuringen zijn geconstateerd op de lange wand (rechts) in de woonkamer, de rechterwand van de gang, de paarse wand van slaapkamer 2, de wand tussen slaapkamer 1 en 3 aan de zijde van kamer 3 en op de blauwe wand van de slaapkamer op de zolder. De verkleuringen op de wit geschilderde wanden zijn met name zichtbaar bij strijklicht en lijken op glimmende plekken ten opzichte van de matte afwerking van de rest van de wanden. De plekken op de gekleurde wanden lijken op verkleuringen.

De wanden zijn afgewerkt met muurverf merk Relius Exellence. Dit betreft een volkomen matte dispersieverf. Uit het technische kenmerkblad van dit product blijkt dat deze voldoet aan schrobvastheid klasse 1 volgens DIN EN 13300. Met deze norm wordt de schrobvastheid van een product voor muren en plafonds vastgesteld. Schrobklasses bestaan uit klasse 1 t/m 5, waarbij een muurverf met schrobklasse 1 het best reinigbaar is. Tijdens de meting wordt de afname van de laagdikte van de verflaag bij het reinigen met water in combinatie met scotch-brite gemeten. Hetgeen het volgende betekent: er wordt beoordeeld hoeveel laagdikte afneemt als je de verf reinigt met water en een schuursponsje.
De normen zijn aangescherpt en een vroegere schrobklasse 1 is inmiddels schrobklasse 2 geworden. Als de verf met minder dan 5 µm slijt valt hij in categorie schrobklasse 1, slijt hij tussen de 5 en 20 µm dan is het tegenwoordig schrobklasse 2. Schrobklasse 1 is de meest schrobbare muurverf of latex die er is.

Tijdens het deskundigenbezoek is vast komen te staan dat er op diverse de wanden verkleuringen zichtbaar zijn. Deze plekken zijn volgens de consument op de manier zoals het reinigingsvoorschrift/ onderhoudsadvies (dat door de ondernemer is meegeleverd: inspuiten met Vewelux uniclean en deppen met een vochtige doek) zegt behandeld. De vlek is weliswaar verwijderd, maar er blijft een glimmende verkleuring achter.

Op de paarse muur van slaapkamer 1 is een vrij grote verkleuring zichtbaar, welke volgens de consument is veroorzaakt door personeel van de ondernemer tijdens een poging een vlek te verwijderen volgens voorschrift.

Tijdens het deskundigenbezoek is, op verzoek van de deskundige, door de consument op de paarse wand en op de witte wand op slaapkamer 2 een reinigingsproef gedaan. Hierbij zijn de wanden ingespoten met Vewelux uniclean. Op de witte wand is de plek gedept met een doek, op de paarse wand is verder niets gedaan. Uit deze proef is gebleken dat de ingespoten plek op de paarse wand na verloop van enkele minuten helemaal niet meer zichtbaar was. Op de witte wand was de vlek verdwenen en was geen verkleuring zichtbaar. Van matte muurverf is bekend dat deze minder makkelijk te reinigen is dan bijvoorbeeld zijdeglans muurverf. De verkleuring die achterblijft wordt mede veroorzaakt door het verdwijnen van het matte effect. De gereinigde plekken gaan enigszins glimmen.

Conclusie:
Gezien het bovenstaande is het aannemelijk dat de glimmende plekken en verkleuringen het gevolg zijn van het reinigen met een ruwe doek of spons of het te lang mechanisch belasten van de vlek
(schrobben). Hierdoor is het matte effect op de belaste plaatsen verdwenen en zijn glimmende plekken/ verkleuringen ontstaan. Ook is het aannemelijk dat een aantal plaatsen vlekken zijn gereinigd binnen de eerste 28 dagen na applicatie. Volgens het technisch kenmerkblad is Exellence muurverf volledig belastbaar vlg. DIN EN 13300 na 28 dagen. Het systeem is voor die tijd nog onvoldoende uitgehard en erg gevoelig voor belasting. Het is aannemelijk dat het door de ondernemer geleverde reinigingsvoorschrift/ onderhoudsadvies niet nauwkeurig is opgevolgd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Gelet daarop zijn de beschadigingen kennelijk te wijten aan de consument zelve, in ieder geval niet aan de ondernemer. Dat betekent dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf, bestaande uit
mr J. van der Groen, voorzitter,
mr. B.W. Weilers en G.D.H. Scheers, leden, op 25 september 2018.