Consument zelf verantwoordelijk voor overschrijding van internetlimiet. Ondernemer heeft gewaarschuwd. Klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83034

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft hoog internetverbruik.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 125,– heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Al na vier dagen nadat het abonnement was ingegaan, werd ik geconfronteerd met hoog internetverbruik dat snel over de datalimiet ging. Ik heb daar verschillende keren over gebeld, maar ik ben niet geholpen of geïnformeerd hoe dit te verhelpen. Pas nadat wij de rekening gepresenteerd kregen, werd ons verteld dat het aan de instellingen van de telefoon lag. Wij hebben de instructies van de ondernemer opgevolgd bij het activeren van het nieuwe abonnement. Op de klacht wordt niet ingegaan. Ik verlang kwijtschelding van het bedrag met betrekking tot internetgebruik.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Met de factuur en de call details hebben wij aangetoond dat het verbruik werkelijk heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben wij met verstuurde sms’jes gewaarschuwd voor naderende kosten buiten de databundel. Het is niet aan ons om een verklaring te geven voor het hoge dataverbruik van de consument. Voor ons is er geen aanleiding om genoegen te nemen met een lager bedrag aan kosten dan door ons in rekening is gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. De consument is tijdig gewaarschuwd voor het hoge internetverbruik, maar de consument heeft volstaan met het stellen van vragen en heeft nagelaten verder hoog internetverbruik te voorkomen. De door de ondernemer verstuurde facturen hebben betrekking op internet gebruik dat feitelijk heeft plaatsgevonden en dat dus ook door de consument moet worden betaald. De klacht treft dan ook geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 9 mei 2014.