Dat mountainbike na enkele ritjes toch niet bevalt, kan de ondernemer niet worden verweten

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit / Informatieverstrekking    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 387-1917

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument koopt een demo-mountainbike van de ondernemer. De ondernemer heeft informatie gegeven over de verhouding tussen fietsmaat en lichaamslengte en heeft de stuurpen aangepast. Na een proefrit heeft de consument weloverwogen een beslissing genomen. Na enkele ritjes blijkt de fiets toch niet te bevallen. De consument wil de koop ongedaan maken en het gehele aankoopbedrag terug omdat de ondernemer hem een te kleine fiets heeft verkocht.

Volgens de commissie heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat hij op basis van verkeerde informatie van de ondernemer tot de koop is gekomen. De commissie is het met de ondernemer eens dat niet alleen de lichaamslengte iets zegt over de geschikte maat van een fiets, maar dat daarbij ook andere factoren een rol spelen. Daarnaast heeft de consument proefgereden en ruim de tijd genomen voordat hij de fiets heeft gekocht.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op  2 februari 2019 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een fiets van het merk X, type XX, tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.999,–.

De overeenkomst is op 2 februari 2019 uitgevoerd.

De consument heeft op 19 februari 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft begin februari 2019 een mountainbike bij de ondernemer gekocht. Er was sprake van een overjarig model dat als demo was gebruikt en aantrekkelijk was geprijsd.

Voorafgaand aan de koop heeft de consument aan de ondernemer gevraagd of de maat “M” wel paste bij zijn lengte. De ondernemer gaf het advies dat de fiets geschikt was voor de lengte van de consument, die 1.81 meter lang is. De consument heeft deze kwestie uitvoerig besproken. De fiets was aan de kleine kant. Een kleinere stuurpen zou uitkomst moeten bieden. Daarbij had de consument ook laten weten rugklachten te hebben, zodat een goede houding erg belangrijk voor hem was.

De fiets is in de winkel gekocht.

Na een paar keer fietsen bleek de fiets niet comfortabel te zijn. Zowel de houding als het stuurgedrag waren niet prettig. Een andere stuurpen en een ander stuur in combinatie met een andere voorband konden het comfort niet verhogen. De consument heeft zich gewend tot een andere gespecialiseerde fietswinkel en kreeg te horen dat de fiets te klein voor hem was en ook was ingekort. Hierop heeft de consument getracht om met de ondernemer tot een schikking te komen. Het voorstel was dat een fiets met de juiste maat zou worden gekocht en dat de oude fiets voor een bedrag van € 1.850,– zou worden ingeruild. Bij het terugbrengen van de fiets kreeg de consument te horen dat gelet op de gebruikssporen de ondernemer maar € 1.650,– voor de fiets wilde geven. Daarop is de consument vertrokken.

De ondernemer heeft de consument onjuist geadviseerd. De consument heeft gedwaald.

De consument wenst dat de koop ongedaan wordt gemaakt en dat hij de volledige koopprijs terugkrijgt na inlevering van de fiets.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument reageerde op een advertentie op Marktplaats. Hij vroeg of een “M” geschikt was voor iemand van 1,80. Dat was niet zo makkelijk te zeggen. Het is precies op de grens. De ondernemer en zijn vrouw zijn even lang maar rijden op een andere maat fiets. Het gaat om de lichaamsverhouding en een persoonlijke voorkeur. Ook kunnen lichamelijke beperkingen een rol spelen.

De consument is in de winkel geweest om de fiets uit te proberen. Hij heeft proefgereden en is wel 4,5 uur in de winkel geweest, alvorens de koop werd gesloten. De ondernemer heeft niets opgedrongen. Het is de eigen keuze van de consument geweest. De fiets is aangeboden als demo. Een demo wordt ook gebruikt om te laten zien wat mogelijk is qua tandwielen, crankstel en stuurpen. Na het seizoen wordt de fiets dan tegen een gereduceerde prijs verkocht.

De consument doet het voorkomen alsof de ondernemer iets heeft verzwegen. Echter, in het bijzijn van de consument is de stuurpen meerdere malen aangepast. De maat is zoals hij is, daaraan kan de ondernemer niets doen. Ook heeft de consument de ondernemer laten weten dat de fiets hem beviel. Hij had nog wel wat problemen met het sturen. Uiteindelijk liet de consument drie weken later weten dat de fiets hem niet beviel. De ondernemer heeft toen het voorstel gedaan voor een vergelijkebare nieuwe fiets en een inruilbedrag van € 1.850,–, mits in goede staat. Toen de consument de fiets kwam terugbrengen bleek deze behoorlijk te zijn beschadigd. De fiets was niet meer verkoopbaar voor een bedrag van € 1.850,-. De ondernemer bood daarop aan een bedrag van € 1.600 te willen betalen, maar dat wilde de consument niet.

De ondernemer heeft uitgebreid gereageerd op de klacht van de consument.

De consument heeft weloverwogen en juist geadviseerd een keuze gemaakt. Hij heeft nu spijt van de aankoop en wil de ondernemer daarmee opzadelen. De consument is verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Beoordeling van het geschil
In dit geschil klaagt de consument over de aankoop van een mountainbike bij de ondernemer. Hij stelt onjuist te zijn geadviseerd. De fiets bleek later niet passend voor hem te zijn. Om die reden wenst de consument dat de koop wordt teruggedraaid en dat hij zijn geld terug krijgt.

De ondernemer betwist gemotiveerd dat hij de consument onjuist zou hebben geadviseerd. De ondernemer heeft informatie gegeven over de verhouding tussen fietsmaat en lichaamslengte en heeft de stuurpen aangepast. Na een proefrit heeft de consument weloverwogen een beslissing genomen.

Na de melding van de consument dat de fiets niet beviel heeft de ondernemer een passende oplossing geboden. Bij het terugbrengen van de fiets vertoonde deze diverse beschadigingen. De consument was met de fiets blijven doorrijden. Dat leidde tot een lager inruilvoorstel, dat voor de consument niet acceptabel was.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie is de consument er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat hij tot de aankoop is overgegaan op basis van een onjuist advies van de ondernemer. De commissie onderschrijft de stelling van de ondernemer dat niet alleen de lichaamslengte iets zegt over de geschikte maat van een fiets, maar dat daarbij ook andere factoren een rol spelen. Daarbij staat onweersproken vast dat de consument alvorens tot de aankoop over te gaan ampel de tijd heeft gehad om die beslissing te nemen en ook heeft proefgereden.

Het beroep op dwaling moet dan ook worden afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, de heer A. Belt, de heer M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 9 september 2019.