de consument had bij aflevering de kleur van het laminaat moeren controleren.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121576

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 augustus 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 30 pakken laminaat tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 920,10.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 25 oktober 2018. Vervolgens is een geschil ontstaan met betrekking tot de kleur van het geleverde laminaat.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument heeft hij in de winkel het door hem gewenste laminaat uitgezocht, daarvan een foto gemaakt en vervolgens deze foto bij de klantenservice getoond en het laminaat besteld. Toen het laminaat werd geleverd heeft consument naar hij meedeelt de aflevering bon gecontroleerd met de bestelbon. Een derde heeft het laminaat gelegd, maar de consument kwam pas later thuis en zag toen dat een andere kleur was geleverd dan door hem besteld. De consument heeft het geleverde laminaat er uit gehaald zich bij de ondernemer beklaagd. De ondernemer bood aan het goede laminaat te leveren met 40% korting. Volgens de consument stond hij met de rug tegen de muur omdat hij moest verhuizen en heeft hij dit aanbod onder protest aanvaard en meegedeeld er nog op te zullen terugkomen. De consument is van oordeel dat het aanbod van de ondernemer ontoereikend is en vordert restitutie van de door hem oorspronkelijk betaald koopprijs (€ 920,10) en vergoeding van eenmaal het legloon. Voorafgaand aan de zitting heeft de consument deze vordering nader gespecificeerd. De consument vordert restitutie van de koopsom € 920,10 plus kosten vervangend laminaat € 429,70 plus eenmaal legloon € 400,– is € 1.749,80 minus de kosten van het nieuwe laminaat € 1.150,13, derhalve in totaal een bedrag van € 599,67. Daarnaast vordert de consument vergoeding van het klachtengeld, de reiskosten naar Den Haag en zes uur beschikbaarheidskosten. Voorafgaand aan de zitting, heeft de consument nog de foto gestuurd aan de hand waarvan hij de bestelling heeft gedaan. Zichtbaar op de foto is de naam “[merknaam] “, overigens dezelfde naam die staat op de pakken in een schap daarnaast.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de ondernemer heeft de consument het laminaat besteld door een foto van het schap te laten zien bij de balie. Op de foto was geen naam te zien, aldus de ondernemer, terwijl deze wel bij het schap, staat. De medewerker van de ondernemer heeft vervolgens de kleur “vintage eiken” besteld, terwijl de consument had bedoeld “bruin eiken”. Volgens de ondernemer had de consument bij aflevering de kleur kunnen zien, nu het laminaat in doorzichtige verpakking wordt geleverd. De ondernemer stelt tien pakken te hebben teruggenomen en door vervolgens nog 40% korting te geven, een goed aanbod te hebben gedaan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is door de consument aan de hand van de door hem genomen foto verduidelijkt dat de consument het op de foto zichtbare horizontaal liggende laminaat heeft bedoeld te bestellen, maar het eveneens op de foto zichtbare verticaal staande laminaat heeft ontvangen. Beide laminaten staan zichtbaar op de foto haaks op elkaar. Door alleen aan de verkoper een foto te tonen waarop twee verschillende soorten laminaat met dezelfde naam zijn te zien, is kennelijk de vergissing ontstaan. Ter zitting heeft de consument erkend dat het laminaat in pakken met doorzichtig plastic werd geleverd, zij het dat het plastic niet helder was en derhalve maar beperkt doorzichtig. Wat daar ook van zij: naar het oordeel van de commissie had de consument bij aflevering dan wel op enig moment voor verwerking vrij eenvoudig de geleverde kleur van het laminaat kunnen en dus ook moeten controleren, temeer nu de bestelling is gedaan aan de hand van een foto en op deze foto zichtbaar is dat onder dezelfde naam verschillende soorten laminaat werden getoond. Niet dan wel onvoldoende staat vast dat de ondernemer in deze een verwijt valt te maken. De klacht is derhalve ongegrond.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, bestaande uit
mr W.G.M. Nannings, voorzitter,
mevrouw drs. W. Nienhuis en
de heer W. van Dijk, leden, op 23 januari 2019.