De consument heeft niet vooraf melding gemaakt van waardevolle sieraden en heeft deze zelf overgebracht, De sieraden maakten geen deel uit van de te verhuizen inboedel. Ondernemer niet aansprakelijk

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112360 - 2018

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 april 2017 tussen partijen. gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs € 1.663,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats 10 mei 2017.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de verhuizing ontdekte ik dat uit mijn handtas waarin ik zelf drie juwelen had meegenomen ontbraken. Het kan niet anders dan dat deze door personeel van de ondernemer zijn gestolen. Ook was er schade aan de lijst van een antieke spiegel. Ik verlang volledige schadevergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De schade aan de spiegel wordt vergoed.
Wij hebben ontkend noch toegegeven dat er sieraden bij de verhuizing zijn ontvreemd. Wij vertrouwen onze jongens volledig. Zoals ook vermeld in het CED-rapport heeft zij de vermissing van haar sieraden pas een week na de verhuizing ontdekt. Zij heeft 12 dagen na de verhuizing pas aangifte gedaan bij de politie. De vermissing valt overigens niet onder de verzekering, omdat wij de sieraden niet hebben vervoerd. Ook heeft de consument niet vooraf aan de verhuizing aangegeven dat zij in het bezit was van de waardevolle sieraden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de sieraden door medewerkers van de ondernemer zijn ontvreemd. De commissie stelt wel vast dat de consument niet vooraf aan de ondernemer melding heeft gemaakt van deze waardevolle sieraden, waartoe zij ingevolge artikel 8 van de toepasselijke algemene voorwaarden gehouden was. Nu de consument de sieraden zelf heeft overgebracht en dit niet door de ondernemer heeft laten doen, maakten de sieraden geen deel uit van de te verhuizen inboedel, zodat de ondernemer voor de vermissing niet aansprakelijk is. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 12 oktober 2017.