De consument weigerde de bruidscombinatie met accessoires af te nemen wegens aan de ondernemer toe te rekenen gebreken aan het betreffende artikel.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Ontbinden    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX00-0012

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit een op 13 juli 1999 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer aan de consument een bruidscombinatie met accessoires (hierna te noemen het artikel) heeft verkocht en geleverd  tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 4.742,–.
 
De consument heeft een bedrag van ƒ 2.000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
 
De consument heeft 23 november 1999 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
  Standpunt van de consument

De klacht betreft:
 
Tijdens m’n vijfde pasbeurt op 26 januari 1999 kwamen nog steeds de volgende gebreken aan de orde:
 
– De top zit nog steeds niet goed, bijvoorbeeld als ik ga zitten komen de bandjes heel raar omhoog. Hij is te wijd.
– De belijning bij de buste loopt scheef. Dit hebben ze opgemeten en scheelt 1 cm per borst.
– De aan- en afhechtingen zijn zeer slecht afgewerkt. Er is zelfs wit garen gebruikt op een ivoor witte jurk.
– De zoom is nog steeds ongelijk van lengte. Bovendien is de oude lijn van de zoom nog duidelijk zichtbaar en trekt de zoom.
– De bontstola is gevoerd met dezelfde stof als de jurk. Deze trekt en als ik hem om heb komt de voering er onderuit.
 
De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
Zoals de bekende correspondentie aangeeft, zijn wij het oneens met een eenzijdige ontbinding van het contract. De aangegeven klachten hebben wij tijdens de 3 passessies verholpen en de uiteindelijk overgebleven klacht ten aanzien van de scheve zoom is absoluut minimaal. De klant zelf is wat scheef en de rok hebben wij daaraan aangepast, zover de stoflengte reikte d.w.v. een stukje valse zoom.
Aan de goede kant van de rok ziet men daar niets van. Daarvoor is 10 % reductie aangeboden op het artikel.
 
De overige klachten:
– De bontmuts was te wijd, is strakker gemaakt.
– De stola zou trekken; deze is van rekbare stof en naar voorbeeld.
– De stiksels zijn absoluut niet wit.
– Onregelmatigheden in stof en stiksel. Hier is geen sprake van.
– Vlekken: Deze zijn verwijderd
– Pasvorm: alleen te constateren wanneer de consument het geheel past met dezelfde lingerie en dezelfde maatverhouding als op 26 januari jl.
– De schouderbandjes zijn bij de eerste en tweede pas afgesteld en behoren niet strakker. Het is normaal dat ze losjes zitten als men gaat zitten in zo’n model.
– De belijning van de buste zou 1 cm scheef zijn, evenals het figuur van de consument. Dit is zo bij de eerste pas afgemeten.
 
De consument heeft ruim één maand eerdere oplevering geëist, waarvoor wij geen 10% spoedkosten hebben gerekend. Wij hebben altijd aangeboden aan de wensen van de consument te voldoen. Bij de eerste pas moet de top wijder, bij de derde is deze te wijd bevonden. Toen wij aanboden deze onder de armen in te nemen werd er medegedeeld dat dat niet meer hoefde omdat de consument ervan af zag, en bemiddeling niet meer lukte.
Vanaf het constateren van een vlekje dat probleemloos kon worden verwijderd, heeft de consument zich onredelijk opgesteld. De consument is inmiddels op 3 maart 2000 getrouwd. Zij had beter destijds op ons coulanceaanbod van 10% korting en het laten vervallen van stola en muts kunnen ingaan.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.
 
Het artikel vertoont alle door de consument gestelde tekortkomingen, zij het dan niet alle in een even opvallende of storende mate. Van doorslaggevende betekenis oordeelt de commissie het volgende.
 
Op de foto’s en op de paspop valt duidelijk te constateren dat de bustewijdte van het lijfje te ruim is gesneden en derhalve geen goede pasvorm heeft. Dit heeft niets te doen met het scheef zijn van een lichaam. Evenmin kan dit achteraf worden gecorrigeerd door de zijnaden in te nemen of door de schouderbandjes te verstellen. Aan de halszijde zal het lijfje altijd invallen, hetgeen wezenlijk afbreuk doet aan het strakke model. De vastgestelde tekortkomingen zijn de ondernemer toe te rekenen.
De consument heeft derhalve goede reden gehad om afname van het artikel te weigeren. De verlangde ontbinding van de overeenkomst komt dan ook voor toewijzing in aanmerking.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de tekortkomingen aan de ondernemer zijn toe te rekenen.
 
De commissie acht derhalve de klacht gegrond en beslist als volgt.
 
Beslissing
 
De overeenkomst d.d. 13 juli 1999 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de consument een bedrag van ƒ 2.742,– (zijnde de aanbetaling) terugbetaalt en het artikel met toebehoren behoudt.
 
De consument ontvangt het in depot gestorte bedrag ad ƒ 2.000,– terug.
  
Het artikel wordt ongefrankeerd aan de ondernemer gestuurd, indien deze het hierbij gevoegde strookje retourneert.
  
Aldus beslist door de Geschillencommissie Textielreiniging op 23 augustus 2000.