De enkele omstandigheid dat voor de wegenbelasting van de grijs kentekenregeling gebruik wordt gemaakt wil niet altijd zeggen dat er sprake is van ondernemingsgebruik

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017 - 112180

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 april 2015 tussen partijen totstand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merknaam] [naam van het type] tegen de daarvoor te betalen prijs van € 55.950,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks voormelde datum.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Binnen 6 maanden na aankoop heeft zich een startprobleem geopenbaard. Dat is niet opgelost. Ik ben consument, ik heb de auto als natuurlijk persoon gekocht, de auto staat op mijn naam, valt onder mijn prive vermogen en de verzekering staat ook op mijn naam. Het enige afwijkende is dat de auto een grijs kenteken heeft, maar de auto is voor privé gebruik gekocht. Ik heb een BTW nummer in verband met het bezit van twee recreatie woningen ( tezamen met mijn broer) die worden verhuurd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Om van een lagere wegenbelasting te kunnen genieten was het relevant dat de auto voldeed aan de grijs kenteken regeling voor ondernemer. In dat kader is het BTW nummer doorgegeven van de consument. Er is echter geen sprake van een consumentenkoop. Daarom is de consument niet ontvankelijk, gelet op het reglement van de commissie.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op het kennelijke gebruik en de tenaamstelling alsmede de koopovereenkomst ( er is bijvoorbeeld geen BTW verrekend) is de commissie van oordeel dat het gebruik van de auto als consumentengebruik moet worden gezien. De enkele omstandigheid dat voor de wegenbelasting van grijs kentekenregeling gebruik wordt gemaakt legt niet een zodanig gewicht in de schaal dat het gebruik als ondernemingsgebruik moet worden gezien. De klager dient dan ook als consument in de zin van het Reglement van de commissie te worden gezien.

Op grond van het voorgaande is de consument ontvankelijk in haar klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument wordt in zijn klacht ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 20 oktober 2017.