De ondernemer heeft op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden de bevoegdheid de inhoud van een pakket te wijzigen. Tijdig aangekondigd en mogelijkheid geboden om op te zeggen

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 84378

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de wijziging van een pakket.

De consument heeft op 17 februari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft jaren geleden bij de ondernemer gekozen voor een abonnement waarin bellen naar Duitsland gratis was. De ondernemer heeft die mogelijkheid per 1 april 2014 laten vervallen, maar bij bestaande klanten kan dat niet worden gewijzigd.

De consument verlangt dat in zijn pakket geen wijzigingen worden aangebracht, maar dat het blijft zoals het is.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de consument bij brief van 10 februari 2014 geïnformeerd over de wijziging van het abonnement. Artikel 19 van de Algemene Voorwaarden biedt de ondernemer de mogelijkheid om de diensten en de hoogte van de vergoedingen te wijzigen. De wijziging is meer dan vier weken voor invoering op genoegzame wijze aan de consument bekend gemaakt. De ondernemer heeft de consument de mogelijkheid geboden het abonnement op te zeggen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden de bevoegdheid de inhoud van een pakket te wijzigen. De ondernemer heeft de consument tijdig geïnformeerd en hem de mogelijkheid geboden het abonnement op te zeggen.

Ter zitting is namens de ondernemer nog opgemerkt dat hij niet voor één klant een uitzondering kan maken. Dat standpunt is begrijpelijk. De ondernemer heeft in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden gehandeld. De consument heeft geen recht op oneindige ongewijzigde voortzetting van zijn abonnement.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 28 april 2014.