De reisorganisator heeft algemene informatie gegeven over het weer. Dat wil niet zeggen dat er geen extreme regenval plaats kan vinden.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114134

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2017 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Thailand met verblijf in diverse hotels (rondreis) op basis van logies met ontbijt voor de periode van 29 juli 2017 t/m 12 augustus 2017 voor de som van € 5.286,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

De informatie op de website met betrekking tot het weer was onjuist. Pas bij aankomst in Thailand kregen we een gedetailleerde omschrijving van de rondreis en de accommodaties. De omboekingskosten waren veel te hoog in verhouding met wat er al betaald was.

Klager stelt niet tevreden te zijn met het aanbod van de reisorganisator van 22 oktober 2017 en verlangt een vergoeding van € 450,– (hotels) en daarnaast 25% van de reissom.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

De informatie op de website met betrekking tot het weer is gestoeld op de gebruikelijke weersomstandigheden in de periode van juni tot en met oktober, de regentijd in Thailand.
Indien het weer vervolgens niet geheel overeenstemt met de informatie over het klimaat, is dit een omstandigheid die ons niet is toe te rekenen.

Vanwege de voortdurende regenval op Krabi is verzocht om een verplaatsing naar Koh Samui. Het wijzigen van het verblijf en/of het reisschema is toegestaan, maar wordt aangeboden conform de wijzigingsvoorwaarden in de ANVR-Reisvoorwaarden en onze Algemene Reisvoorwaarden. Wij hebben deze wijziging, die de agent ter plaatse heeft gearrangeerd, niet kosteloos kunnen verzorgen. Er zijn immers reisonderdelen geannuleerd en nieuwe services bijgeboekt. Klager is ter plaatse akkoord gegaan met deze kosten. Dat onze agent ter plaatse een coulance deal heeft aangeboden voor de gewijzigde reisonderdelen, laat onverlet dat annuleringskosten op onder andere de geannuleerde accommodatie op Krabi verschuldigd waren. Klager neemt aan dat de agent ter plaatse niet het totale bedrag heeft betaald voor de pakketreis zoals die oorspronkelijk bevestigd was en dat wij daarom het verschil aan hem verschuldigd zijn. Dit is een verkeerde aanname, daar wij de facturen voor de uitvoering van de reis aan onze agent hebben voldaan.

Wij hebben klager op 22 oktober 2017 uit coulance een vergoeding van € 100,– per persoon aangeboden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Klager heeft aangevoerd dat de reisorganisator verkeerde informatie over het weer heeft verstrekt, aangezien zij te maken hebben gehad met extreme regenval, waarmee hij op basis van de door de reisorganisator verstrekte informatie geen rekening hoefde te houden. Met de reisorganisator is de commissie van oordeel dat een reisorganisator slechts algemene informatie met betrekking tot het weer kan verstrekken, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. In geval zich weersomstandigheden voordoen die niet passen in dat algemene beeld, kan dat niet aan de reisorganisator worden tegengeworpen. Het mag ook als algemeen bekend worden verondersteld dat zich altijd extremen voor kunnen doen, maar dat dit niet voorzienbaar is. Dit klacht onderdeel zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Klager heeft voorts aangevoerd dat hij uiteindelijk teveel heeft betaald als gevolg van de omboeking waarom hij heeft verzocht. Op basis van de stukken staat voor de commissie vast dat klager zich ter plekke akkoord heeft verklaard met de kosten die gemoeid waren met de door hem verzochte omboeking. Naderhand alsnog reclameren over de hoogte van die kosten, valt daarmee niet te verenigen. Ook dit klachtonderdeel zal dan ook ongegrond worden verklaard.
 
Niet gebleken is verder dat klager eerst bij aankomst in Thailand de beschikking heeft gekregen over een gedetailleerde beschrijving van de reis en de accommodaties. Veel (detail)informatie met betrekking tot de reis en de accommodaties stond immers op de site van de reisorganisator.
 
Desgevraagd heeft de vertegenwoordigster van de reisorganisator overigens verklaard dat het coulance aanbod van € 100,– per persoon nog steeds staat.

Op grond van het voorgaande zal de klacht integraal ongegrond worden verklaard. Wel geeft de commissie de reisorganisator in overweging om het coulance aanbod gestand te doen.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 februari 2018.