De verhuiskosten moet gebaseerd zijn op een tarievenregeling die overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer is gepubliceerd. Publicatie staat niet vast; geen rechtsgeldige werking .

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-D01-0172

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het in rekening brengen van verhuiskosten door de ondernemer aan de consument.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.
 
De consument maakt bezwaar tegen het feit dat aan hem een bedrag van ƒ 77,35 aan in rekening is gebracht ter zake van de verhuiskosten. Aan hem is niet medegedeeld, dat hij bij verhuizing in ### verhuiskosten verschuldigd zou zijn. Daarvan wordt geen melding gemaakt in het zogeheten welkomstboekje, noch in de opzegging of in een aanvraagformulier voor de levering van energie.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.
 
De ondernemer heeft aangevoerd dat het in rekening brengen van verhuiskosten gebruikelijk is. Deze kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de vaste kosten, die samenhangen het instandhouden van een administratieve apparaat. Bij een verhuizing moeten de meterstanden worden verwerkt om tot een correcte eindnota te komen voor de vertrekkende klant. Bovendien moeten de gegevens van de vertrekkende klant en de nieuwe bewoner worden gewijzigd dan wel ingevoerd. De ondernemer beroept zich erop dat de kosten niet worden doorberekend in de energietarieven zelf maar de ondernemer stelt gerechtigd te zijn deze kosten in rekening te brengen op grond van artikel 14 van de algemene leveringsvoorwaarden.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie is van oordeel dat het bedrag, dat een ondernemer vordert ter zake van verhuiskosten gebaseerd moet zijn op een tarievenregeling, die overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer is gepubliceerd. Pas na die publicatie hebben de in die tarievenregeling neergelegde tarieven rechtsgeldige werking tussen de ondernemer en de consument. Weliswaar doet de ondernemer een beroep op artikel 14 van de algemene voorwaarden, maar in het onderhavige geval is niet duidelijk geworden dat ten aanzien van de verhuiskosten een deugdelijke publicatie heeft plaatsgevonden. Nu de ondernemer niet op de zitting is verschenen heeft de ondernemer daaromtrent geen nadere informatie verschaft. Nu niet duidelijk is geworden dat een dergelijke publicatie heeft plaatsgevonden, zal dat in het voordeel van de consument moeten worden uitgelegd. Gelet daarop zal de commissie de klacht gegrond verklaren.
 
Beslissing
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond.
 
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bedrag verschuldigd ƒ 50,– terzake van de behandelingskosten.
 
Overeenkomstig het reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan de consument een bedrag van ƒ 50,– terzake van het klachtengeld.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 1 oktober 2001.