De waarde van een garantiecertificaat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 1799/6772

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat zijn bank beschadigd is geraakt tijdens de door de ondernemer uitgevoerde verhuizing. De bank zat in de originele verpakking van stevig plastic, die tevens beschadigd is. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft de consument een garantiecertificaat aangeschaft. De ondernemer ontkent het toebrengen van schade. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer de schade gemeld bij haar verzekeraar. Deze wijst aansprakelijkheid af. De door de commissie ingeschakelde deskundige constateert dat de bank tijdens de verhuizing op de zijkant is gezet, waarschijnlijk tussen de verhuiswagen en de voordeur. Volgens de deskundige komt de vervuiling op die straattegels overeen met de beschadiging op de bank. De commissie is van oordeel dat het aannemelijk is geworden dat de bank tijdens de verhuizing beschadigd is geraakt. Tevens wijst zij op het belang van het garantiecertificaat. Dat certificaat heeft als functie om in dergelijke gevallen zonder verdere discussie recht te hebben op vergoeding van de schade. De ondernemer dient de schade van de consument dan ook te vergoeden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft vergoeding van schade bij de uitvoering van een verhuizing.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 20 februari 2019 heeft [naam ondernemer] mijn inboedel verhuisd van een twee-onder-een-kap naar een bovenwoning. Daarbij is een gloednieuwe bank beschadigd. Deze bank was verpakt in de originele verpakking van stevig plastic. De bank is beschadigd op de naad van de armleuning waardoor twee stofdelen vervangen moeten worden. Het plastic verpakkingsmateriaal is op dezelfde plaats kapot. Ik heb deze verpakking bewaard als bewijsmateriaal.

Op 25 februari 2019 heb ik een schadeformulier ingediend. Hierop heb ik aangegeven dat de schade mijns inziens is ontstaan doordat de bank over de grond heeft geschuurd tijdens de verhuizing. Op 21 maart 2019 heeft de verzekeringmaatschappij [naam verzekeringsmaatschappij] de aansprakelijkheid afgewezen (zie mail van verzekering 21-3-2019). Diezelfde dag heb ik gebeld en gemaild met de verzekeringsmaatschappij en toegelicht dat niet alleen de bank, maar ook de verpakking kapot was.

Op 10 mei 2019 is de aansprakelijkheid opnieuw door de verzekeringsmaatschappij afgewezen, zonder gedegen onderzoek en zonder ook maar foto’s van de verpakking op te vragen. Ik heb meerdere malen zowel telefonisch als per mail contact gehad met [naam ondernemer] en met [verzekeringsmaatschappij]. Zij blijven bij hun standpunt dat de verhuizers geen schade veroorzaakt hebben. De foto’s in de bijlagen laten de schade zien zowel aan de bank als aan de verpakking.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Naar aanleiding van de schademelding van de klant heb ik de desbetreffende verhuizers gevraagd hoe deze schade kon zijn ontstaan. De verhuizers verklaarden dat het technisch onmogelijk was dat er een schade is ontstaan aan deze bank. De reden die de verhuizers aangaven is dat de bank ten eerste zeer goed verpakt klaar stond en deze nergens in de verdrukking heeft gestaan sterker nog zelfs boven in de lang niet volle verhuisauto. De bank kon dus niet door andere inboedel in de verhuisauto zijn beschadigd. Tevens is er tijdens het laden en lossen helemaal niets bijzonders gebeurd. Daar komt bij de bank was reeds zeer goed verpakt. De klant wilde dat wij deze schade toch gingen melden bij onze verzekeraar. Hier heeft onze klant recht op conform de algemene voorwaarden en dus hebben wij een schadeformulier gestuurd. De verzekeraar heeft de schade afgewezen (naar mijn mening is dit juist).

Deskundigenrapport
De deskundige heeft de bank met beschadiging en het verpakkingsmateriaal wat om de bank zat tijdens transport en bewaard is door de consument bekeken. De schade is een typisch geval van de bank op de zijkant rechtop zetten en daarna de bank over de grond schuiven of draaien, omdat hij dan beter naar binnen kan. Nu is de deskundige niet bij de bezorging aanwezig geweest en beide partijen hebben een verschillende zienswijze op hetgeen gebeurd is.

De deskundige heeft alle plekken bekeken waar de bank op zijn kant komt te staan wanneer deze vanaf de verhuiswagen door de deur, de trap op, hal door, kamer in en op de plaats wordt neergezet. Hiervan zijn afbeeldingen meegeleverd. Of is de bank zoals de medewerkers van het verhuisbedrijf beweren onbeschadigd boven neergezet. Aan de beschadiging kunnen we ook zien dat deze vuil is geworden tijdens het beschadigen.

De deskundige heeft de vloer in de kamer waar de bank staat bekeken en ziet hier een vloer welke niet de oorzaak kan zijn van hetgeen de deskundige waarneemt. Ook de overloop en de trap en hal vallen hiervoor af. De enige plek waar dit gebeurd kan zijn is volgens de deskundige tussen in de verhuiswagen en de voordeur van de klant. Hier liggen trottoirtegels welke een zekere maat van vervuiling hebben en een ruwe oppervlakte. Dit geheel komt overeen met de beschadiging van de bank. Of dit door draaien of schuiven komt is door de deskundige niet vast te stellen.

De omvang van de klacht(en): – Ernstig herstel is mogelijk door de arm in zijn geheel vervangen / de arm opnieuw laten bekleden. Een nieuwe armleuning zal kostentechnisch het voordeligst zijn met maximaal resultaat. De armleuning kost dan € 100,– (incl. BTW 21%). De fabrikant verwacht dat er geen kleurverschil zal zijn. Dit kan je niet zelf vervangen. Hiervoor moet er een servicebedrijf langskomen om dit te verwisselen. Gemiddeld kost zo’n reparatie rond de € 185,– (incl. BTW 21%). Totaal dus € 285,– incl. 21% BTW.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op 20 februari 2019 heeft er een door de ondernemer uitgevoerde verhuizing plaatsgevonden op grond van een overeenkomst waarbij de consument een garantiecertificaat heeft aangeschaft.

Volgens de consument is bij de verhuizing een bank beschadigd geraakt. De consument heeft een schadeformulier ingediend bij de ondernemer.

Deze ontkent het toebrengen van schade. Haar verzekeraar [naam verzekeringsmaatschappij] heeft de aansprakelijkheid afgewezen.
Er is een deskundigenrapport uitgebracht.

Volgens de deskundige is de bank op de zijkant gezet. Dat kan gebeurd zijn tussen de verhuiswagen en de voordeur. Op die straattegels komt de vervuiling overeen met de beschadiging op de bank, aldus de deskundige.

De commissie is van oordeel dat gelet op het deskundigenrapport, het aannemelijk is geworden dat de bank, die blijkens de stukken geheel in stevig plastic zat verpakt, tijdens de verhuizing beschadigd is geraakt.

Nog daargelaten dat de verhuizers er verstandig aan hadden gedaan om de bank vóór de verhuizing uit te pakken om eventuele beschadigingen te kunnen constateren, is het van belang dat de consument een garantiecertificaat heeft aangeschaft. Dat certificaat heeft toch de functie om in gevallen als het voorliggende, waar aannemelijk is dat de bank tijdens de verhuizing is beschadigd geraakt, zonder verdere discussie recht te hebben op vergoeding van de schade.

Dat betekent dat de schade ad € 285,– vergoed dient te worden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verstaat dat de ondernemer de schade ad € 285,– aan de consument zal vergoeden binnen een maand na verzending van dit advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit de heer mr. B.W.T. Hagendoorn, voorzitter, de heer D. van der Ent, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 juni 2020.