Dubbele incasso eerste termijn en kosten klantenservice terecht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Betaling    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL06-1113

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft per 5 september 2006 een SIM-only abonnement afgesloten voor een bedrag van € 10,50 per maand. In dezelfde maand werd rond de 12e een bedrag van € 21,54 afgeschreven. De consument vindt het onjuist dat meer dan een maand abonnementsgeld tegelijk wordt geïncasseerd. Bovendien vindt de consument het onjuist dat het bedrag meer dan twee weken te vroeg wordt afgeschreven.   De consument klaagt verder over de wijze van klachtafhandeling. Hij wijst er op dat voor bellen naar de klantenservice kosten worden berekend, die niet van te voren worden aangekondigd, terwijl het bellen naar de klantenservice bovendien buiten de belbundel wordt berekend.   Tenslotte klaagt de consument over het slechte bereik van het net van de ondernemer.   De consument verlangt ontbinding van het contract en retournering van alle betaalde rekeningen. Hij heeft zijn simkaartje reeds aan de ondernemer teruggezonden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft uitgelegd dat het abonnementsgeld van te voren moet worden voldaan. De eerste abonnementsperiode (van 5 tot en met 30 september) is tegelijkertijd met de tweede abonnementsperiode alsmede een bedrag van € 1,95 aan portikosten in rekening gebracht. Dit hogere bedrag speelt alleen in de eerste maand. De incassodatum is voor alle consumenten gelijk en kan niet voor deze consument worden gewijzigd.   De kosten voor het bellen naar de klantenservice worden vermeld bij het bellen naar dat nummer. Het klopt dat deze buiten de belbundel vallen, omdat 0900-nummers daarvan zijn uitgesloten.   De ondernemer erkent dat binnenshuis een slechte dekking bestaat. In verband met deze slechte dekking heeft de ondernemer een schikkingsvoorstel gedaan, waarbij het abonnement tussentijds zou worden beëindigd. Nu de consument daar geen gebruik van heeft gemaakt, is dat voorstel komen te vervallen. Wel is een nieuwe simkaart voor de consument beschikbaar.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer de consument niets onjuist in rekening heeft gebracht. Dat de eerste factuur hoger was dan de consument had verwacht, is uitgelegd en blijkt op redelijke gronden te berusten. Hetzelfde geldt voor de klachten van de consument ten aanzien van het in rekening brengen van de kosten voor het bellen naar de klantenservice. De klacht van de consument dat het bedrag meer dan twee weken te vroeg wordt afgeschreven, is op zich geenszins onbegrijpelijk. De afschrijving is echter niet zo vroeg dat deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is.   De omstandigheid dat de consument binnenshuis een slecht bereik heeft, is vervelend, maar kan niet tot toewijzing van het verzoek leiden, omdat in het algemeen geen garantie voor dekking binnenshuis wordt verleend.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Nu de consument niet op het schikkingsvoorstel is ingegaan, is de ondernemer gerechtigd dat voorstel in te trekken, zoals hij heeft gedaan. Wel is de commissie van oordeel dat de ondernemer kosteloos een nieuwe simkaart aan de consument dient toe te sturen, zodat hij de resterende maanden (desgewenst) van het afgesloten abonnement gebruik kan maken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. Wel dient de ondernemer binnen twee weken na verzenddatum van dit advies kosteloos een nieuwe simkaart aan de consument toe te sturen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 7 maart 2007.