Elektrische fiets maakt vieze vetten spetters op kleding en fiets

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 84380

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een elektrische [naam merk/model] fiets. De overeenkomst  is uitgevoerd op 21 september 2013.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik krijg al twee jaar vetspetters op mijn kleding en mijn fiets. De ondernemer heeft gepoogd dit op te lossen maar niets werkt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Onze diagnose is dat het geen olie of vet kan zijn. Aan de voorkant zitten geen onderdelen waar olie of vet uit kan komen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het onderzoek uitgevoerd op 16 april 2014 bij de ondernemer in aanwezigheid van de consumenten en de ondernemer.
Tijdens dit onderzoek heb ik het volgende waargenomen:

1. De fiets is voorzien van een motor in het voorwiel, de remmen zijn daardoor van het type V-brake.
Deze remmen werken door middel van remblokjes op de velgranden.
Bij fietsen met de motor in het achterwiel wordt over het algemeen gebruik gemaakt van zogenaamde roller-brakes, deze rem bevindt zich dan in de wielnaaf, werkt met metalen rollers en geeft daarom geen vuil in de vorm van remstof af.
Bij deze fiets is duidelijk zichtbaar dat de slijtagestof van de remblokjes zich afzet op de velgranden en de omliggende fietsdelen. Hierdoor is het mogelijk dat de remstof door de draairichting van het wiel wat naar boven wordt afgevoerd en zodoende vlekjes op de kleding kan geven.
Bij nat wegdek zal dit verschijnsel sterker optreden (vervuild spatwater).
De ondernemer had al remblokjes van harder materiaal gemonteerd, deze geven minder slijtagestof.
Ook heeft de ondernemer een spatschermpje gemaakt en deze om de reminrichting geplaatst.
Regelmatig schoon houden van de velgranden zal het probleem doen verminderen.

De fabrikant erkent het verschijnsel maar geeft aan dat er weinig klachten door ontstaan.
De consument beweert het omgekeerde.

Ondergetekende heeft vervolgens een stukje gefietst, hierbij regelmatig geremd.
Het bleek dat de voorrem tot het uiterste kon worden aangetrokken hetgeen betekent dat er veelvuldig op het voorwiel wordt geremd, dus het ontstaan van remstof.
De ondernemer heeft ter plekke de voorrem bijgesteld.

Resumeren stel ik dan ook dat het mogelijk is dat er remstof op de kleding kan komen, de ondernemer heeft getracht dit zoveel mogelijk te beperken door het monteren van geïmproviseerde spatschermpjes. Het probleem kan dan ook gezien worden als een producteigenschap.
Zoals reeds genoemd zal regelmatig reinigen van de velgranden het probleem wat verminderen.

2. De klacht betreffende de korte actieradius was reeds door de ondernemer verholpen door het plaatsen van een zwaardere accu. De consument neemt hier genoegen mee.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Gelet op de inhoud van het deskundige rapport en de aard van de klacht is de commissie van oordeel dat er weliswaar een licht ongemak kleeft aan de fiets, maar dat niet gezegd kan worden dat de fiets als zodanig niet beantwoord aan hetgeen de consument op grond van de met de ondernemer gesloten overeenkomst  heeft mogen verwachten.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 6 mei 2014.