Evangelische aard van het recreatieprogramma bleek niet duidelijk uit internetbrochures en ander voorlichtingsmateriaal.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0272

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aard van het door de ondernemer verzorgde recreatieprogramma dat deels van evangelische aard bleek te zijn.
Het geschil vloeit voort uit de huur van een toeristische standplaats.
De consument heeft op of omstreeks 26 juli 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat hij bij de telefonische boeking heeft gevraagd of er een recreatieteam op de camping aanwezig zou zijn en dat de ondernemer deze vraag positief heeft beantwoord. Eenmaal op de camping gearriveerd bleek het recreatieteam, en derhalve het recreatieprogramma, tenminste deels een evangelisch karakter te hebben. Consument heeft zich hieraan gestoord, heeft recreatie veel buiten de camping gezocht en de laatste vier nachten van zijn verblijf op een andere camping in de buurt doorgebracht.
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Het evangelisch karakter van het recreatieteam en het recreatieprogramma stond noch in de internetsite noch in de brochure van de ondernemer vermeld, afgezien van een voor consument niet duidelijke aanduiding “ER camping”.
De consument verlangt terugstorting van de helft van het door hem betaalde kampeergeld en vergoeding van de kosten van verblijf/overnachting gedurende vier nachten op een andere camping.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer meent dat het merkwaardig is dat consument gedurende de derde week van zijn verblijf op de camping wegens de aard van het recreatieprogramma is vertrokken terwijl hij de eerste twee weken van zijn verblijf op de camping kennelijk aanvaardbaar vond. Voorts stelt de ondernemer dat het recreatieprogramma vele facetten kende en slechts gedeeltelijk een evangelisch karakter had.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie meent dat de ondernemer er goed aan had gedaan de (deels) evangelische aard van het recreatieprogramma duidelijk in zijn internetsite, brochures en ander voorlichtingsmateriaal aan te geven zodat de consument hiermee reeds vóór het boeken van een reservering rekening had kunnen houden. Aldus zouden irritaties en teleurstelling zijn voorkomen. Op grond hiervan meent dat er aanleiding is dat de ondernemer de door de consument betaalde overnachtingkosten van de vier nachten die hij elders heeft doorgebracht, terugbetaalt.
De klacht is niet althans onvoldoende weersproken, zodat deze vaststaat.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.
De commissie acht het redelijk dat de ondernemer verblijfskosten van vier dagen die de consument elders heeft doorgebracht, zijnde € 122,80 aan de consument terugbetaalt.
 
Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 122,80. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 12 januari 2005.