Extra schoonmaakkosten verschuldigd voor het meenemen van een huisdier

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC08-0009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verschuldigdheid van schoonmaakkosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument reserveerde telefonisch een bungalow voor de periode 7 december 2007 tot 10 december 2007. Zij selecteerde deze bungalow aan de hand van een speciale aanbieding waarin geen voorwaarden worden vermeld. Deze ontving zij ook later niet van de ondernemer. Er werd haar wel telefonisch verteld dat zij voor de twee honden die zij meenam per dag per hond € 4,– verschuldigd zou zijn en dat zij bovendien extra schoonmaakkosten ad € 59,– zou moeten betalen. De consument heeft gezegd het niet hiermee eens te zijn. Deze kosten staan vermeld in de reserveringsbevestiging van 13 november 2007.   De consument heeft bezwaar tegen de extra schoonmaakkosten, omdat de normale schoonmaakkosten kennelijk zijn inbegrepen in de prijs. Zij heeft zelf haar bungalow schoongemaakt en bij het einde van haar verblijf schoon opgeleverd. Extra schoonmaak was dan ook niet meer nodig.   De consument verlangt terugbetaling van het bedrag van € 59,– aan schoonmaakkosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft telefonisch een bungalow bij de ondernemer geboekt. Aangezien zij honden wilde meenemen, is haar verteld dat zij voor de honden extra zou moeten betalen en dat zij verplicht schoonmaakkosten zou moeten betalen. Het is niet juist dat de schoonmaakkosten normaal zijn inbegrepen bij de prijs. Recreanten zonder een hond hebben de keuze zelf schoon te maken of schoonmaakkosten te betalen voor de schoonmaak door personeel van de ondernemer. Zoals gezegd, zijn schoonmaakkosten ingeval een huisdier wordt meegenomen verplicht. Deze voorwaarden worden duidelijk vermeld in de brochure van de ondernemer en op internet en bij telefonische boeking verteld.   De bovengenoemde kosten staan vermeld op de reserveringsbevestiging en de consument heeft deze geaccepteerd, betaald en genoten. De consument had de keuze de boeking niet te laten doorgaan indien zij niet met de voorwaarden akkoord ging.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft te kennen gegeven dat zij telefonisch op de hoogte werd gesteld van de extra kosten voor het meenemen van haar honden en de schoonmaakkosten en dat zij het hiermee niet eens was. De consument dacht ten onrechte dat de schoonmaakkosten extra kosten betreffen. Het betreft echter kosten die facultatief zijn voor gasten zonder huisdier, maar die verplicht zijn voor gasten die wel een huisdier meenemen.   Hoe het ook zij, op de reserveringsbevestiging worden de kosten duidelijk vermeld. De consument had, indien zij deze voorwaarden niet wilde accepteren, er voor kunnen kiezen de reservering niet te laten doorgaan. Zij betaalde echter de gevraagde prijs en verbleef op het park van de ondernemer. Hiermee ging zij akkoord met de voorwaarden. Zij kan hierop na afloop van haar verblijf niet terugkomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 21 april 2008.