Flessen wijn bij aflevering gebroken; de verzekerde waarde van een pakket heeft uitsluitend betrekking op de inhoud; de kosten van de verpakking moeten worden aangemerkt als bijkomende kosten.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101251

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft  de verpakking en verzending  van een pakket.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb twee flessen wijn ter waarde van € 958,– verzonden. De verpakking en verzending kostte
€ 44,50. De flessen zijn gebroken aangekomen. [Ondernemer] weigert het deel van de schade dat betrekking heeft op de verloren gegane verpakking te vergoeden, omdat dit naar zijn mening gevolgschade betreft en als zodanig niet voor in aanmerking komt. Ik wens dat [ondernemer] erkent dat kosten van verpakking geen gevolgschade zijn.

Standpunt van [ondernemer[

Het standpunt van [ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar de mening van [ondernemer] komen verpakkingskosten niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze als gevolgschade zijn aan te merken. [Ondernemer] is aansprakelijk voor geleden directe schade. De verkoopprijs voor de gebroken flessen wijn is door ons vergoed. Het gaat ons uitsluitend om de waardebepaling van de inhoud van een verzonden poststuk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van [ondernemer]. De verzekerde waarde van een pakket heeft uitsluitend betrekking op de inhoud en de kosten van de verpakking moeten worden aangemerkt als bijkomende kosten. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, op 26 april 2016