Fragiele aquarium was onvoldoende verpakt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 130696/139227

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een aquarium opgestuurd, welke tijdens de reis is gebroken. Volgens de consument heeft zij het goed ingepakt en op de zijkanten aangegeven dat het om een kwetsbaar pakket gaat. Volgens de ondernemer was het pakket niet voldoende ingepakt en zat er niet voldoende piepschuim in de doos. De commissie is van oordeel dat het aquarium inderdaad niet goed genoeg verpakt was. De consument mocht niet verwachten dat zij op het verzendpunt van de ondernemer advies had gekregen over de wijze van verzending of de verzekering. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag of een aangetekend verzonden pakket voldoende verpakt is geweest om met vrucht een beroep op de verzekering te doen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Consument heeft haar aquarium opgestuurd naar haar vertegenwoordiger (verder: de ontvanger); dit was omdat de ontvanger hier een betere plek voor had en er iets meer verstand van heeft. Consument woont echter in Zuid-Limburg en de ontvanger dichtbij Den Haag. Daarom hebben zij ervoor gekozen het aquarium op te sturen en te verzekeren bij de ondernemer.

Verzending aangetekend (verzekerd tot € 500,–) kost € 15,–. Consument heeft het aquarium goed ingepakt + fragile tekst/tekening erop geplakt (en de tekst “breekbaar”), zodat het duidelijk was dat het om een fragiele zending ging.

Echter is het aquarium onderweg naar de ontvanger gebroken, vervolgens heeft consument een klacht ingediend, maar de schade wordt niet vergoed omdat er geen piepschuim in het aquarium zat en ook niet aan de buitenkant.

Om te beginnen zit er foam/bubbelfolie in de doos om het aquarium heen dus zou het met normaal handelen niet kapot moeten gaan. Ten tweede stuurt een [merk aquarium] (aquarium merk) zijn aquaria op in slechts vier schuim/foam hoekjes en los een doosje met spullen in het aquarium. Ten derde is het kwalijk dat er nu wordt gezegd dat het “te fragiel” is, terwijl bij het [locatie aanbieder] het pakket is aangenomen met de kennis ervan dat het om een fragiel pakket ging. Als dat niet mag had het [locatie aanbieder] het ook nooit moeten aannemen. Aangezien je een certificaat nodig hebt om namens de ondernemer pakketten aan te nemen mag consument verwachten dat daar bekend is dat het niet mag of eventueel geen schade wordt vergoed. Dat is helaas haar niet verteld. Consument wil graag een schadevergoeding ontvangen voor een nieuw vervangend exemplaar.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De verzending vond op 6 september 2021 plaats. Het pakket had een gewicht van ongeveer 22 kg en bevatte een aquarium van glas. Een dergelijk zwaar en kwetsbaar pakket dient in een stevige (bij voorkeur ongebruikte) doos verpakt te worden. Er had voldoende piepschuim om en in het aquarium moeten zitten. Daarvan was geen sprake. In het verzendproces wordt geen uitzondering gemaakt voor breekbare waar. De ondernemer weigert dan ook schadevergoeding onder de verzekering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat het aquarium onvoldoende verpakt was. Zij komt tot die conclusie op basis van de overgelegde foto’s, ervan uitgaande dat het om een zwaar pakket ging (ongeveer 22 kg) en kwetsbaar was. Het aquarium had dan aan de binnen- en buitenkant van voldoende lagen beschermend materiaal voorzien moeten worden en verpakt moeten worden in een stevige doos. Daarvan was, gezien voornoemde uitgangspunten, onvoldoende sprake. Een dergelijke verpakking is minimaal noodzakelijk gezien het geautomatiseerde verzendingsproces, waarbij onder meer pakketten via transportbanden gesorteerd worden.

Anders dan consument betoogt kan niet van een [aanbieder] servicepunt verwacht worden dat advies gegeven wordt over de (wijze van) verzending en de verzekering daarvan. Het woord “fragiel” of “breekbaar” leidt niet tot een andere wijze van behandeling dan andere pakketten.

Consument heeft nog gewezen op de wijze van verpakking van een aquarium leverancier ([merk aquarium]). Uit de twee daarop betrekking hebbende foto’s leidt de commissie af dat [merk aquarium] het aquarium in de doos zodanig met piepschuim vastzet dat het aquarium stevig in de doos zit. Dat is een degelijker wijze van verpakking dan consument heeft toegepast, zodat vergelijking niet opgaat.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer A. Verkaik en de heer H.W. Zuur, leden, op 10 februari 2022.