Functioneren meter niet ter discussie; opwarming van de radiator behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Warmte    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108917

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaatsing van een meter.

De consument heeft op 3 november 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De meter in de hal blijft doorlopen als de radiatorknop dichtstaat.
De warmte komt van de stijgleiding van de verwarming. Nadat de ondernemer die leiding heeft laten isoleren loopt de meter twee keer zo hard.

De consument verlangt dat de ondernemer alles in de oude staat terugbrengt (de isolatie verwijdert) en dat de meter wordt verwijderd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De opwarming van de radiator behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De ondernemer heeft niettemin getracht het probleem van de consument op te lossen. Ondertussen is het geregistreerde warmteverbruik niet bij de consument in rekening gebracht, maar kwijtgescholden.

Het verplaatsen van de elektronische radiatormeter is niet mogelijk omdat daarmee het warmteverbruik niet correct kan worden geregistreerd. Het aanbrengen van isolatiemateriaal op de stijgleiding heeft het probleem niet opgelost. De consument heeft de mogelijkheid afgewezen om de radiator buiten bedrijf te stellen met een kap op de radiatorknop. De consument stemde evenmin in met het niet in rekening brengen van eventueel geregistreerd warmteverbruik op de betreffende meter.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De radiator in de hal is voorzien van een elektronische radiatormeting. De totale binneninstallatie, inclusief de stijgleiding, is eigendom van de VvE. De opwarming van de radiator behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Het functioneren van de meter staat niet ter discussie. De meter reageert kennelijk op stralingswarmte. Het staat vast dat de radiator niet opwarmt door toedoen van apparatuur die in eigendom is van de ondernemer.

De commissie overweegt nog dat de ondernemer meer tijd en energie aan (mogelijke oplossingen van) de klacht van de consument heeft besteed dan waartoe de ondernemer kon worden gehouden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 16 augustus 2017.