Gedeelte reis kon niet doorgaan vanwege regenval, waardoor weg niet begaanbaar was. Overmacht.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0427

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in januari 2009 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis en rondreis met huurauto voor twee personen in Namibië en Botswana met verblijf in tweepersoons kamers in lodges en camps, voor de periode van 17 februari 2009 t/m 12 maart 2009 voor de som van € 9.020,–.   Klager heeft op 24 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager had voor het reisonderdeel Windhoek/ Maun een 4×4 WD auto gehuurd. Ter plaatse werd echter een 2×4 WD Nissan X-trail afgeleverd. Omdat een 4×4 noodzakelijk was om de reis te kunnen maken, was klager ten onrechte genoodzaakt een bedrag van € 340,– bij te betalen om alsnog een 4×4 WD mee te krijgen.   De Self Drive Safari in het Chobe park heeft geen doorgang kunnen vinden omdat de weg niet begaanbaar was vanwege regenval. Klager heeft daarom het duurste deel van de reis slechts ten dele kunnen uitvoeren en bovendien 650 kilometer om moeten rijden om op tijd in Kasame te komen. Achteraf bleek dat in de regentijd, de periode waarin klager zijn reis ondernam, de weg door het Chobe park ook voor 4×4 WD auto’s nooit begaanbaar is. De reisorganisator had dit onderdeel van de reis dan ook niet in het pakket van klager op mogen nemen.   Klager verlangt restitutie van de kosten voor het deel van de reis dat hij niet heeft kunnen maken vermeerderd met de extra autohuur van € 340,– begroot op totaal € 2.340,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Door klager is voor het reisonderdeel Windhoek/Maun geboekt op basis van een 2×4 WD. Dit blijkt ook uit de boekingsbevestiging met bijlagen, waarop duidelijk het autotype 2×4 WD Nissan X-trail is vermeld. Ook in de reisbrochure is opgenomen dat de Nissan X-trail een 2×4 WD aangedreven auto is. Klager heeft derhalve ter plaatse aangeboden gekregen wat hij had geboekt.   De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet door kunnen gaan van een deel van de reis door het Chobe park. De eerste twee reisdagen van de 5-daagse safari zijn zonder problemen afgelegd. Daarna zijn de reizigers teruggekeerd naar Maun vanwege wateroverlast. Zij hebben de volgende dag een andere weg genomen en vervolgens het oorspronkelijke programma weer vervolgd. De wateroverlast was het gevolg van heftige regenval en was niet voorzien. Het weer is altijd een onvoorspelbare factor en ieder jaar verloopt de regentijd anders. De regen in maart 2009 was de zwaarste neerslag gemeten in de afgelopen 50 jaar.   Anders dan klager stelt is normaal gesproken de weg door het Chobe park in de regentijd wel begaanbaar. Dit wordt bevestigd door de gids die klager ter plaatse heeft begeleid. De door klager aangehaalde informatie uit de Dominicus reisgids is dan ook niet juist.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Met betrekking tot de vraag of klager ten onrechte een bedrag van € 340,– heeft moeten bijbetalen voor een 4×4 WD auto overweegt de commissie dat op grond van de boekingsbevestiging en de informatie in de reisbrochure kan worden vastgesteld dat de reis was geboekt op basis van een 2×4 WD Nissan X-trail en derhalve geen 4×4 WD. Dat klager in de veronderstelling heeft verkeerd dat hij tweemaal een 4×4 WD auto had geboekt is een omstandigheid die niet aan de reisorganisator kan worden toegerekend. Niet gebleken is dat de reisorganisator op dit punt onjuiste of onvolledige informatie aan klager heeft verstrekt. Bovendien heeft klager zelf een complicatie gecreëerd in de communicatie door het contact met de reisorganisator op enig moment over te dragen aan een tussenpersoon, een vakantiekaart service partner. De klacht is in zoverre dan ook ongegrond.   Met betrekking tot de stelling van klager dat de reisorganisator de reis door het Chobe park in de regentijd niet had mogen aanbieden wordt het volgende overwogen. Klager beroept zich op informatie uit de Dominicus reisgids, waarin staat dat in de regentijd de weg door Chobe ook met een 4×4 WD auto niet begaanbaar is, alsmede op het feit dat hij inderdaad de tocht niet volledig heeft kunnen maken. De reisorganisator betwist de stelling van klager en beroept zich daarbij op de ervaring die zij heeft met deze reis. Deze reis wordt al jaren aangeboden, ook in de regentijd, zonder problemen maar met de kanttekening naar de reiziger dat het klimaat in het regenseizoen minder prettig is vanwege extreme hitte, korte hevige regenbuien en een hoge vochtigheidsgraad. Ook andere reisorganisaties bieden deze reis aan in de regentijd. De gids die klager bij zijn tocht door het Chobe park heeft begeleid, heeft eveneens bevestigd dat het reizen door onder andere het Chobe park gedurende de regentijd normaal gesproken geen probleem is. Hij baseert deze kennis op zijn jarenlange ervaring als gids.   De commissie is van oordeel dat meer gewicht mag worden toegekend aan de door ervaringsdeskundigen verstrekte informatie, dan aan de summiere algemene informatie in een reisgids. Op die grond wordt dan ook geconcludeerd dat de reisorganisator de tocht door het Chobe park redelijkerwijs heeft kunnen aanbieden, ook in de regentijd.   Dat vanwege uitzonderlijke regenval de reis door het Chobe park slechts gedeeltelijk kon worden uitgevoerd, is een omstandigheid die buiten de invloedsfeer van de reisorganisator ligt en derhalve niet aan hem kan worden toegerekend. Voor zover klager als gevolg van het voortijdig afbreken van dit reisonderdeel kosten heeft moeten maken voor extra gereden kilometers en een niet geplande overnachting in Maun, zijn deze bovendien door de reisorganisator vergoed.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 11 september 2009.