Gedeeltelijk vermiste postzending; consument was van plan om pakketten apart te verzenden maar op advies van medewerker heeft consument een samengesteld pakket gemaakt; klacht gegrond

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104739

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een gedeeltelijk vermiste postzending.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb twee pakketten aangeboden voor verzending naar Frankrijk. Op aanraden van een medewerkster van PostNL is daar ter plekke een pakket van gemaakt in verband met het gunstige gewicht. Slechts de helft is in Frankrijk aangekomen. Een koffiezetapparaat is niet aangekomen. Ik verlang een schadevergoeding.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

Wanneer de inhoud van een aangetekend pakket tijdens het vervoer vermist raakt, is PostNL daarvoor in principe aansprakelijk en heeft de consument aanspraak op schadevergoeding mits de schade toerekenbaar is aan PostNL. Er bestaat echter geen recht op schadevergoeding als de schade is ontstaan door ondeugdelijke verpakking. Dat laatste is hier het geval. Kennelijk zijn de pakketten gescheiden geraakt en het vermiste pakket had geen adressticker. PostNL gaat er vanuit dat afzenders bij het verpakken zelf rekening houden met de maat, vorm, gewicht en de massa van een pakket. De dozen zijn volgens de consument niet op eigen initiatief met inpakpapier verpakt. Het is onduidelijk gebleven of het gestelde advies gegeven is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de gang van zaken als door de consument gesteld alleszins aannemelijk is. De consument was van plan de pakketten apart te verzenden maar door het advies werd een samengesteld pakket gemaakt waarbij minstens ook de wijze van verpakking in het advies had behoren te worden betrokken. Ter zitting is namens PostNL naar voren gebracht dat een dergelijk samengesteld pakket dat 12 kg woog, in krimpfolie had behoren te worden ingepakt. Aan PostNL is toe te rekenen dat dit niet aan de consument is geadviseerd. Naar het oordeel van de commissie is het niet redelijk de consument verantwoordelijk voor deze situatie te houden. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal de commissie de vergoeding die de consument toekomt, vaststellen op het hierna te noemen bedrag.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

PostNL betaalt aan de consument een vergoeding van € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient PostNL overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 3 oktober 2016.