Geen afzendergegevens op pakket vermeld; ondernemer in dit geval niet aansprakelijk voor de schade wegens de vermissing van het pakket.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 97658

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft op 21 juli 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een pakket verstuurd naar Frankrijk, dit goed verpakt en verzekerd laten versturen. Dit pakket blijkt nu definitief zoek geraakt te zijn. Van PostNL kreeg de consument de mededeling dat hij geen afzendadres zou hebben vermeld en dat dit verplicht is en dat de consument daarom geen recht heeft op vergoeding. De consument heeft de afzender gewoon vermeld op het pakket. Het is duidelijk dat het kwijtraken van het pakket niet de schuld is van de consument, maar is gebeurd tijdens het transport door PostNL. Daar is ook geen discussie over. De consument verlangt dan ook de door hem geleden schade.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft op 3 juni 2015 een aangetekend pakket naar een geadresseerde in Parijs verzonden. De inhoud bestond uit kunstfoto’s en schilderijen die de consument voor een bedrag van € 250,– aan de geadresseerde had verkocht. Dit pakket is niet afgeleverd. Daarna is het pakket geretourneerd en op 6 juli 2015 in Nederland terugontvangen. Het had toen normaal gesproken aan de consument geretourneerd kunnen worden. Omdat er geen afzenderadres op het pakket vermeld stond, is het als ‘onbestelbaar’ aangemerkt. Het is op 7 juli 2015 naar de landelijke afdeling voor onbestelbare post doorgezonden. In het kader van de behandeling van dit geschil is door PostNL getracht de vermiste kunstfoto’s en schilderijen te achterhalen. PostNL houdt het ervoor dat de goederen niet meer te traceren zijn. Wanneer een aangetekend pakket tijdens het vervoer door PostNL vermist raakt, is PostNL daarvoor in principe aansprakelijk en zou de consument aanspraak op schadevergoeding hebben. In dit geval komt de consument echter niet voor schadevergoeding in aanmerking omdat er geen afzenderaders is vermeld op het pakket. Op 24 augustus 2015 heeft de consument in een gesprek met een medewerkster van PostNL gezegd dat hij deze gegevens niet op het pakket had gezet.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op de vervoersovereenkomst van het pakket dat de consument naar Frankrijk verzond zijn vanwege het gewicht van het pakket ( >25 kg) de algemene voorwaarden goederenvervoer 2011 (hierna: AVG) van toepassing. In artikel 4.1 AVG is opgenomen dat het vermelden van Nederlandse afzendergegevens verplicht is. De consument betoogt in zijn klachtenformulier dat hij het afzenderadres op het pakket heeft vermeld. Uit de door PostNL overgelegde gesprekslog gegevens van 24 augustus 2015 blijkt echter dat de consument heeft aangegeven dat hij geen afzenderadres op het pakket heeft vermeld. Nu de consument deze loggegevens niet heeft weersproken gaat de commissie ervan uit dat het pakket niet was voorzien van de afzendergegevens. De commissie oordeelt dat PostNL op grond van de vervoersovereenkomst derhalve niet aansprakelijk is voor de schade wegens de vermissing van het pakket omdat het vermelden van de Nederlandse afzendergegevens een verplicht onderdeel is van de vervoersovereenkomst.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 11 november 2015.