Geen bewijs dat verhuizing is doorgegeven, ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI08-0121

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beëindiging van het abonnement.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij per 11 mei 2004 verhuisd is en dat zij tijdig een verhuisbericht naar de ondernemer heeft gestuurd, waarbij zij ook verzocht heeft om beëindiging van het abonnement. De ondernemer heeft deze opzegging niet verwerkt. Nadat haar bleek dat de ondernemer nog steeds bedragen van haar rekening afschreef, heeft de consument in november 2007 contact opgenomen met de ondernemer en om terugbetaling van de ten onrechte geïncasseerde abonnementskosten gevraagd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb geen kopie meer van het verhuisbericht. De verhuizing is doorgegeven via een verhuisbericht van [het postbedrijf]. Op 20 februari 2009 heeft de ondernemer een bedrag ad € 276,10 terugbetaald.   De consument verlangt terugbetaling van de ten onrechte afgeschreven abonnementskosten ad € 638,91.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd in 2004 nimmer een opzegbericht van de consument te hebben ontvangen. Het abonnement is derhalve blijven doorlopen, ook al woonde de consument zelf niet meer op dat adres. Per 1 juli 2006 heeft een nieuwe bewoner zich aangemeld op dit adres. De ondernemer heeft aangeboden de na 1 juli 2006 bij de consument in rekening gebrachte abonnementskosten ad € 291,66 aan de consument terug te betalen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer biedt excuses aan voor het niet tijdig reageren op brieven van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer betwist dat de consument het abonnement in mei 2004 heeft opgezegd. De consument dient deze opzegging derhalve te bewijzen. Zij is daarin niet geslaagd. Het abonnement is derhalve na mei 2004 blijven doorlopen en de consument is de abonnementskosten aan de ondernemer verschuldigd. Dat de consument zelf inmiddels op een ander adres woonde, doet hier niet aan af zoals de ondernemer terecht heeft opgemerkt. De commissie is het met de ondernemer eens dat het redelijk is dat de consument de abonnementskosten terugontvangt vanaf het moment dat zich een nieuwe bewoner op het oude adres van de consument heeft aangemeld. De commissie acht dit aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht derhalve gedeeltelijk gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 20 april 2009.