Geen deugdelijk product door ondernemer geleverd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120600

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een power commander tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 339,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 12 mei 2018.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De levering was later dan verwacht, waardoor pas eind juni 2018 de power commander ingebouwd kon worden. Na inbouw door een specialist bleek afstellen niet mogelijk. Nadat het apparaat aan de verkoper gestuurd was ter controle, is het apparaat afgeleverd bij de buren, waardoor ik het pas eind augustus 2018 in ontvangst kon nemen. Op dat moment had ik mijn motor al verkocht. Ik wil mijn geld terug.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Toen wij de power commander terugkregen, is deze voor garantie aangeboden bij de importeur. Hierbij is geconstateerd dat de power commander correct functioneert, maar dat er foutieve waardes stonden in bepaalde kenvelden (instellingen) van de power commander. Het is niet te achterhalen hoe deze waardes erin zijn gekomen. Aangezien het juiste (correct werkend) artikel is geleverd en het garantieverzoek binnen de wettelijke kaders is afgehandeld, zien wij geen reden om de koopovereenkomst te ontbinden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie voorop dat, nu de klacht is ontstaan binnen zes maanden na aankoop, het op de weg van de ondernemer ligt aan te tonen een deugdelijk product te hebben geleverd. Hierin is de ondernemer niet geslaagd. Ter zitting is onweersproken door de consument naar voren gebracht dat de specialist (die ervaring heeft met het inbouwen van power commanders) er niet in is geslaagd het apparaat te laten functioneren en zelfs niet in staat is geweest om instellingen in te voeren. De specialist sprak het vermoeden uit dat de consument een tweedehands product geleverd heeft gekregen. De ondernemer is er niet in geslaagd dit vermoeden te ontzenuwen. De commissie zal de overeenkomst ontbinden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer neemt binnen drie weken na datum verzending bindend advies de geleverde power commander terug tegen gelijktijdige betaling aan de consument van een bedrag van € 339,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. C.A. Bontje en mr. J.M. Sier, leden, op 14 december 2018.