Geen grond voor ondernemer op aanspraak vergoeding nu cadeaukaart geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119840

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een cadeaukaart.

De consument heeft een bedrag van € 50,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zonder dit vooraf kenbaar te maken een cadeaukaart op mijn digitale factuur bijgeschreven ter waarde € 50,–. De ondernemer heeft die ongevraagd bij mijn bestelling gedaan. Ik heb niet getekend voor ontvangst van de bestelling. Binnen de bedenktijd heb ik de bestelde eetkamerstoelen geretourneerd. Volgens de ondernemer hebben zij de cadeaukaart niet retour ontvangen. Nu brengt de ondernemer mij € 50,– in rekening. Ik verlangkwijtschelding van dit bedrag.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft niet weersproken dat de cadeaukaart ongevraagd aan de bestelling zou zijn toegevoegd, zodat deze cadeaukaart die volgens de factuur overigens een waarde van € 0,0 vertegenwoordigt, geen deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Overigens heeft de ondernemer niet aangetoond dat de cadeaukaart feitelijk met de eetkamerstoelen aan de consument is geleverd. Onder de gegeven omstandigheden maakt de ondernemer niet op goede gronden aanspraak betaling door de consument van een bedrag van € 50,–. Dit leidt tot de volgende beslissing.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument is niets aan de ondernemer verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 50,– als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. C.A. Bontje en mr. J.M. Sier, leden, op 14 december 2018.