Geen overeenkomst tussen partijen gesloten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS09-0068

De uitspraak:

De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie

De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat het volgende vast:   partijen hebben geen overeenkomst met elkaar gesloten. de consument is rechtsopvolger van degene die wel met deze ondernemer ter zake installatiewerkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten in of omstreeks 2002; partijen hebben geen duidelijkheid kunnen verschaffen over de inhoud van die overeenkomst en of daar algemene voorwaarden deel van uit maken.   Onduidelijk is en blijft of de destijdse contractanten zijn overeengekomen dat deze commissie bevoegd is om tussen hen te beslissen middels bindend advies. Geen van partijen heeft met zekerheid kunnen verklaren dat de destijdse overeenkomst van die partijen alsnog boven water kan komen. Dit ook omdat de kans bestaat dat het hier een mondelinge overeenkomst betreft. Er is dan ook onvoldoende reden om deze zaak daartoe nog aan te houden.   Aldus wordt niet toegekomen aan de vraag of middels het in het geding gebrachte koopcontract van de consument en diens rechtsvoorganger, het eventuele bindend advies beding kan zijn overgegaan van die rechtsvoorganger naar de consument. Overigens betwijfelt de commissie of zulks ook door die partijen aldus is overeengekomen. Het staat niet in die zin te lezen in dat koopcontract; uit artikel 4 lijkt dit ook niet te volgen omdat daarin alleen wordt gesproken over aanspraken die verkoper op derde kan doen gelden, en die over gaan op koper. Uit niets blijkt dat daarmee tevens is bedoeld de mogelijkheid te reserveren om middels bindend advies geschillen voor te leggen bij deze commissie.   Ook anderszins zijn partijen niet (alsnog) overeengekomen om hun geschil te onderwerpen aan bindend advies bij deze commissie.   De slotsom is dan ook dat als volgt moet worden beslist. Partijen zullen hun geschil gewoon moeten voorleggen aan de burgerlijke rechter.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 5 maart 2010.