Geen schriftelijke bevestiging courtageafspraken.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0102

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de mondelinge opdrachtverlening d.d. 5 januari 2009 van de consument aan de ondernemer betreffende de verkoop van haar woning. Er is een courtage afgesproken van 1,25%. De woning is dankzij deze bemiddeling verkocht voor een bedrag van € 264.000,–. De ondernemer heeft een courtagenota gezonden ten bedrage van € 3.696,–, exclusief BTW.   De consument heeft een bedrag van € 471,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 6 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt dat er een courtagepercentage van 1,4% is afgesproken en dat is niet correct. De ondernemer heeft in strijd met artikel 3.3. van de NVM Consumentenvoorwaarden gehandeld door geen schriftelijke overeenkomst op te stellen.   De consument verlangt dat de afgesproken courtage wordt gehanteerd. Vandaar dat zij het bedrag van € 471,– niet heeft betaald; dit is het verschil tussen 1,25% en 1,4%.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Terecht stelt de consument dat de ondernemer op grond van artikel 3.3. van de NVM Consumentenvoorwaarden gehouden is courtageafspraken schriftelijk te bevestigen. Hij heeft dit niet gedaan zodat de commissie de consument in het gelijk dient te stellen. Nu de klacht van de consument gegrond wordt verklaard ziet de commissie daarin aanleiding de ondernemer – overeenkomstig het reglement van de commissie – te veroordelen tot vergoeding van het klachtengeld derhalve een bedrag van € 75,–.   Beslissing   De klacht is gegrond.   Met inachtneming van het vorenstaande wordt het depotbedrag van € 471,– aan de consument geretourneerd.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer aan de consument, die het klachtengeld heeft voldaan, een bedrag van € 75,– te vergoeden.