Geen skimogelijkheid vanwege ontbreken sneeuw. Reisorganisator heeft de kosten die hij heeft gemaakt voor de skipassen terugbetaald. Dit is echter een lager bedrag dan consumenten individueel voor een skipas betalen, omdat de reisorganisator korting heeft gekregen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Programma    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92442

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 oktober 2014 met de reisorga¬nisator totstandgekomen overeen-komst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoerreis voor 6 personen naar St. Francois Longchamps met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 20 december 2014 t/m 27 december 2014 voor de som van € 1.568,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij aankomst op de bestemming bleek er niet of nauwelijks sneeuw te liggen. Een wintersportreis heeft tot doel te kunnen wintersporten. Een reisorganisatie op dit gebied zou hierin moeten faciliteren. De reisorganisator is hier in gebreke gebleven, ook na suggesties van onze kant. We hebben gevraagd om andere liftpassen aan te bieden, eventueel met bijbetaling. Ook is gevraagd te voorzien in vervoer naar andere skigebieden waar de liften open waren. Dit is geweigerd.

De reisorganisator heeft een onredelijke vergoedingsregeling gehanteerd, waar we uiteindelijk gebruik van hebben gemaakt, omdat er geen andere optie geboden werd.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Omdat er onvoldoende sneeuw lag in St. Francois Longchamps, werden er geen skipassen uitgegeven. De skipassen zijn door ons kosteloos geannuleerd en alle gasten hebben de vaste korting gekregen, die gegeven wordt bij het niet afnemen van de skipas. Deze korting bedraagt € 59,– per pas, zoals ook op onze site wordt gecommuniceerd.

Klager vindt dit bedrag te laag, omdat de lokale skipasprijzen hoger liggen. De reden dat de skipasrestitutie lager ligt, is dat wij de skipassen in grote aantallen en met scherpe prijsafspraken inkopen. Normaalgesproken werkt dat in het voordeel van de klant.

Wij hebben ons best gedaan om ter plekke een alternatief programma aan te bieden. Er is geprobeerd om een bus in te zetten om gasten te vervoeren naar Orelle voor een dag wintersport. Echter, de gebieden waar wel een gedeelte open was, gaven slechts een beperkt aantal passen uit, die niet vastgelegd konden worden. Het risico dat gasten geweigerd zouden worden, was te groot.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Klager heeft een pakketreis geboekt, bestaande uit een accommodatie en een skipas. Toen ter plaatse bleek dat de sneeuwcondities zo slecht waren, dat er niet geskied kon worden, heeft de reisorganisator de kosten van de skipassen, te weten een bedrag van € 59,– per skipas, gerestitueerd. Klager kon zich hier niet mee verenigen, omdat de prijs van de skipassen ter plaatse ruim hoger lag. Gelet daarop had zij minstens € 100,– per skipas meer verwacht aan restitutie.

De commissie deelt deze zienswijze niet. Dat de sneeuwcondities niet toelieten dat er geskied werd, valt de reisorganisator niet aan te rekenen. Als er een sneeuwgarantie was overeengekomen, had dit anders gelegen, maar een dergelijke garantie maakte geen deel uit van de reisovereenkomst. Geheel onverplicht heeft de reisorganisator dan ook de kosten van de skipassen gerestitueerd. Dat die kosten vanwege de inkoop in grote aantallen en gemaakte prijsafspraken lager liggen dan de prijzen die ter plekke betaald moeten worden voor skipassen, is begrijpelijk. Het zou onredelijk zijn om de reisorganisator meer per skipas terug te laten betalen dan dat er daadwerkelijk voor is betaald.

De reisorganisator heeft nog geprobeerd om een alternatief te regelen, maar door de druk op de gebieden waar nog wel geskied kon worden, is dat helaas niet gelukt. Niet gezegd kan worden dat de reisorganisator dienaangaande in gebreke is gebleven.
 
Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde zal worden afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 maart 2015.