Geen verzekering dus geen recht op vergoeding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 129335/143139

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een antieke lamp verzonden en deze is zoekgeraakt tijdens de verzending. Consument was niet verzekerd, maar wil wel een vergoeding. De ondernemer is niet bereid om een vergoeding te betalen, maar wil wel de verzendkosten vergoeden. De ondernemer is niet verplicht om een vergoeding te betalen op grond van de algemene voorwaarden. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft vergoeding van de waarde van een verloren gegaan pakket dat onverzekerd verzonden was.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Consument heeft een dure antieke lamp verzonden via de ondernemer. Die lamp is zoekgeraakt of gestolen gedurende het verzendproces. De ondernemer wil geen vergoeding betalen omdat het pakket niet verzekerd was. Consument vindt dat wanbeleid. Immers op die manier wordt consument tot extra verzendkosten verplicht voor dezelfde “service”.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Nu het pakket niet verzekerd was, zal de ondernemer geen schadevergoeding betalen. De ondernemer is alleen bereid tot vergoeding van de verzendkosten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In artikel 29 van de Postwet 2009, in samenhang met bepalingen waarnaar in dat artikel verwezen wordt en in samenhang met de Algemene Voorwaarden, is door de wet- en regelgever – in afwijking van het gewone civiele recht – de keuze gemaakt bij vermissing van een poststuk alleen de waarde te vergoeden als het pakket aangetekend of verzekerd verzonden is. Daarvan is in dit geval geen sprake. Genoemde wettelijke bepaling is een keuze van de wetgever. De ondernemer kan daarop een beroep doen, zoals hij ook gedaan heeft.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer A. Verkaik en de heer H.W. Zuur, leden, op 10 februari 2022.